Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Hai bước để bảo đảm thực quyền của QH và không chồng chéo với thẩm quyền của HĐND

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 10:12 | 24/11 Lượt xem: 104952


Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Hai bước để bảo đảm thực quyền của QH và không chồng chéo với thẩm quyền của HĐND

Tuần này, QH sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH PHÙNG QUỐC HIỂN cho rằng Hiến pháp năm 2013 đã đặt cơ sở cho việc thiết lập kỷ luật tài chính chặt chẽ hơn trong sử dụng ngân sách nhà nước. Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước cần tuân thủ và cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp. Từ góc nhìn của cơ quan thẩm tra, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề xuất, cần thay đổi quy trình xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương theo hai bước để bảo đảm thực quyền của QH và không chồng chéo với thẩm quyền của HĐND.

- Trong bối cảnh cần siết chặt kỷ luật tài chính, Chủ nhiệm có đánh giá như thế nào về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) được trình ra QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám này?

- Hiến pháp năm 2013 đã đặt cơ sở cho việc thiết lập kỷ luật tài chính chặt chẽ hơn trong sử dụng ngân sách nhà nước. Điều 55, Hiến pháp quy định các khoản thu, chi NSNN phải được dự toán và do luật định. Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) cũng cần tuân thủ và cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp. Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề xuất bổ sung vào Điều 17 về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước: không một khoản chi nào được chi ra khỏi Kho bạc Nhà nước nếu không có dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền. Việc quyết định ban hành chính sách mới làm tăng chi ngân sách nhà nước phải bảo đảm cân đối được nguồn tài chính để thực hiện; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, gắn trách nhiệm của người quyết định đi vay với trách nhiệm trả nợ. Khi quyết định chi phải tính đến nguồn thu. Đồng thời, tăng cường các quy định nhằm bảo đảm kỷ luật chi, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề xuất, cần thay đổi quy trình xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương theo hai bước để bảo đảm thực quyền của QH và không chồng chéo với thẩm quyền của HĐND. Bước thứ nhất là, tại kỳ họp giữa năm, QH sẽ cho ý kiến về những chỉ tiêu và cân đối lớn (khung ngân sách), các chính sách lớn về thu, chi ngân sách nhà nước; các ưu tiên và nguyên tắc trong phân bổ ngân sách nhà nước; tổng thu, tổng chi: chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ và dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước, dự kiến số bổ sung của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương. Bước thứ hai là, tại kỳ họp cuối năm, QH sẽ xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương theo số liệu chi tiết, cụ thể hơn cho từng ngành, từng lĩnh vực. Điều này sẽ bảo đảm chất lượng quyết định ngân sách nhà nước của QH và HĐND, phù hợp với thông lệ quốc tế được nhiều nước áp dụng.

- Việc xác định những nhiệm vụ chi trong dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) không dễ thực hiện vì tâm lý chi cho anh sao không chi cho tôi, sợ không lường hết nhu cầu phát sinh..., thưa Chủ nhiệm?

- Quy định các nhiệm vụ chi trong Luật Ngân sách Nhà nước là yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước. Nguyên tắc các khoản chi phải được dự toán là nguyên tắc bất di bất dịch, không thể nghĩ ra khoản chi nào là lập tức trích từ ngân sách Nhà nước ra. Kể cả những khoản chi đột xuất, bất khả kháng phải do luật định và phải báo cáo với QH sau khi thực hiện. Bởi thu - chi ngân sách phải minh bạch, công khai, không thể thích thì chi, nghĩ ra nhu cầu là chi. Trong gia đình, người vợ có thể ra chợ thích một đồ vật gì sẽ mua ngay, không phải báo cáo với người thân. Nhưng chi tiêu ngân sách quốc gia thì phải khác, vì đây là tiền thuế của người dân. Người dân phải được biết việc chi tiêu bất kỳ một khoản tiền ngân sách nào và hiệu quả đem lại ra sao.

Bên cạnh việc thắt chặt kỷ luật tài chính, thì cũng phải tiến thêm một bước là chi theo kết quả đầu ra, bảo đảm hiệu quả. Nhưng để đến được bước này không dễ, vì sẽ chỉ chi được một khoản khi có dự toán, nhiệm vụ chi đó có kết quả, hiệu quả. Chúng ta chưa quen với cách làm này, chưa đủ tiêu chí, kinh nghiệm để đánh giá hiệu quả của một khoản chi, một công trình, chương trình, dự án thế nào là có hiệu quả. Thực tế, có những con đường thi công đúng dự toán, không có sai phạm, nhưng mật độ phương tiện lại quá thấp so với thiết kế. Vậy có là lãng phí, thiếu hiệu quả không? Đây là đầu tư lãng phí.

Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước lần này phải kế thừa những mặt tích cực của luật hiện hành, song cũng phải tiếp cận phương thức quản lý ngân sách hiện đại trên thế giới và vận dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam để bảo đảm công tác quản lý ngân sách Nhà nước từng bước phù hợp với thông lệ thế giới.

- Xin cám ơn Chủ nhiệm!

Phương Thủy thực hiện (Theo daibieunhandan.vn)


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website