Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Không có quy định về việc vận động qua mạng

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 8:50 | 26/02 Lượt xem: 314427

Đây là chia sẻ của Phó chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha với phóng viên báo chí bên bên lề Hội nghị hướng dẫn cách tiến hành giới thiệu người ứng cử ĐBQH đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 24.2 tại Hà Nội.

-Thưa ông, hướng dẫn việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được quy định như thế nào, thưa ông? 

 

PCT Nguyễn Văn Pha: Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo 3 bước: Đó là ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị cử tri người dự kiến giới thiệu nhưng phải đang công tác tại các cơ quan đó. Nơi nào dưới 100 cử tri sẽ tổ chức hội nghị toàn thể nhưng mà bắt buộc phải có 2/3 số cử tri tham dự. Nơi nào có trên 100 cử tri có thể mời đại diện cử tri nhưng phải bảo đảm có 70 cử tri tham dự. Hội nghị đó để cử tri nhận xét tín nhiệm với những người được lãnh đạo dự kiến giới thiệu ứng cử.
 
 Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha

Luật không quy định giới thiệu 1 người. Các cơ quan đơn vị có thể giới thiệu 2 đến 3 người. Nhưng khi những người đủ điều kiện thì sẽ có hai hình thức trong hội nghị cử tri là biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng bỏ phiếu kín để cuối cùng chọn được người mà cử tri tín nhiệm để ứng cử.

Cuối cùng, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng đến công đoàn các tổ chức trực thuộc để thảo luận, nhất trí chốt lại giới thiệu người đại diện cơ quan tổ chức mình ứng cử ĐBQH. 

- Vậy chúng ta sẽ làm gì để khuyến khích những người có tâm, có tài ra ứng cử ĐBQH, thưa ông?

PCT Nguyễn Văn Pha: Vấn đề này không nằm trong hướng dẫn, quy định. Mà vấn đề này dành cho những cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử. Người tự ứng cử nếu mà có đủ điều kiện ứng cử sẽ nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh mà thường trực là Sở Nội vụ.

Nếu Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thấy đủ điều kiện để ứng cử sẽ chuyển hồ sơ đó sang Ủy ban MTTQ cấp tỉnh. Và Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nếu thấy có đủ điều kiện sẽ đưa vào danh sách để hiệp thương.

Trong hồ sơ ứng cử phải có bản kê khai tài sản, vậy có việc giám sát kê khai trung thực ngay từ ban đầu, thưa ông?

PCT Nguyễn Văn Pha: Bất cứ ai khi đã kê khai những vấn đề liên quan đến mình như tài sản, phải chịu trách nhiệm chính về bản kê khai đó. Không phải kê khai xong rồi là xong, mà bản kê khai sẽ theo người đó đến hết nhiệm kỳ, nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý về nội dung bản kê khai đó.

Tuy nhiên, nếu có những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri về người đó thì đương nhiên Mặt trận sẽ yêu cầu xác minh. Còn quy trình xác minh thì đã có quy định trong pháp luật. 

Như thế, liệu có bỏ lọt việc kê khai không trung thực, thưa ông?

PCT Nguyễn Văn Pha: Vấn đề là chúng ta phải tin người ứng cử, họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai của mình. Nếu anh kê khai không trung thực mà khi vào được Quốc hội bị phát hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Sẽ có việc vận động bầu cử. Vậy, theo ông, làm thế nào để bảo đảm công bằng giữa các ứng viên?

PCT Nguyễn Văn Pha: Theo tôi, việc vận động bầu cử phải theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử ở Việt Nam chúng ta khác với những nước khác là phải qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận tổ chức. Trong một hội nghị tiếp xúc cử tri có 5 ứng cử viên thì thời lượng nói là phải ngang nhau và các ứng cử viên không được hứa những thứ không đúng, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri…

- Hiện nay mạng xã hội đang rất phát triển, các ứng cử viên có thể sử dụng vào việc vận động tranh cử, thưa ông?

PCT Nguyễn Văn Pha: Hiện nay, không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri, hai là qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tác giả: Nguyễn Thăng ghi (Theo báo Đại biểu nhân dân)

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website