Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Đề nghị bổ sung biên chế phù hợp nhiệm vụ được giao thêm

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 17:36 | 15/11 Lượt xem: 119

Thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, thời gian gần đây nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này lại được đặt trong bối cảnh tinh giản biên chế, không được phép hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã khiến nhiều đơn vị khó khăn về nhân lực để thực hiện nhiệm vụ. Đề xuất về kế hoạch biên chế năm 2022 nhiều sở, ngành đã đề nghị giao bổ sung biên chế phù hợp nhiệm vụ được giao thêm. Đồng thời, kiến nghị cấp thẩm quyền đánh giá thực chất hiệu quả tinh giản biên chế giai đoạn vừa qua để quyết định tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn mới phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhiều nhiệm vụ tăng thêm

Trao đổi với Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh ông Văn Anh Tuấn – Giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết “quy định của pháp luật có nhiều thay đổi theo hướng tăng cường phân cấp, quản lý của các cơ quan nhà nước từ Trung ương về địa phương, đặc biệt, là Luật Xây dựng, các Luật chuyên ngành về giao thông và Luật Đầu tư công; nhu cầu về vận tải cũng tăng lên rất nhanh, dẫn đến nhiệm vụ của Sở tăng lên rất nhiều. Chỉ tính riêng lĩnh vực đầu tư xây dựng, so với năm 2015 Sở phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ mới như: quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án giao thông, báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án giao thông trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương đối với các công trình hạ tầng giao thông do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh,…” Điều này khiến số biên chế giao ổn định từ năm 2018 (55 biên chế công chức) không đủ để Sở thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhất các chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 161/2018 và chủ trương của tỉnh về việc không hợp đồng lao động đối với người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khiến một số vị trí công tác tại các phòng chuyên môn thiếu người làm việc, như vị trí quản lý công tác an toàn giao thông, quản lý chất lượng công trình giao thông, quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, chuyên trách theo dõi các phần mềm. Và với khối lượng công việc phát sinh, tăng thêm như trên, cán bộ công chức của Sở phải làm việc ngoài giờ thường xuyên, mới cơ bản giải quyết kịp tiến độ theo yêu cầu.

Tương tự, tại Sở LĐ,TB&XH tỉnh, lãnh đạo Sở cho biết các năm qua Sở đã nhiều lần có văn bản đề nghị bổ sung biên chế công chức để đủ nhân lực thực hiện nhiều nhiệm vụ tăng thêm trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, tham mưu triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo,… vì số biên số hiện tại (60 chỉ tiêu) chưa đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Hồng – Trưởng phòng Chính sách Người có công cho biết, năm 2017, 2018 triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm thì Phòng đề nghị phân bổ 08 biên chế công chức, lúc đó ngoài 08 biên chế này Phòng có đến 12 người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau khi tỉnh phê duyệt Đề án VTVL thì 12 hợp đồng phải chấm dứt theo đúng Nghị định 161/2018 của Chính phủ;  08 biên chế công chức còn lại phải đảm đương khối lượng công việc rất lớn vì số đối tượng chính sách người có công của tỉnh nhiều thứ hai cả nước (chỉ sau Thanh Hóa).

Ngoài ra, tại Sở LĐ,TB&XH hiện một số Phòng chuyên môn khác cũng trong tình trạng quá tải, như Văn phòng Chương trình giảm nghèo, Phòng Bảo trợ trẻ em. Các cơ sở bảo trợ xã hội khác thuộc Sở cũng đã tăng số lượng đối tượng phải tiếp nhận, phục vụ nhưng định mức lao động đối với các cơ sở được giao ổn định từ 2018 đến nay khiến nhiều đơn vị cũng gặp khó khăn. Riêng Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng, người có công và điều dưỡng luân phiên đối với người có công trên toàn tỉnh, có tính chất hoạt động như các cơ sở bảo trợ xã hội khác nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, định mức lao động đối với Trung tâm cho nên ngoài chỉ tiêu biên chế viên chức, đơn vị chưa được giao định mức lao động nên chưa chủ động được kinh phí để thực hiện nhiệm vụ (mỗi năm phải lập thủ tục đề nghị bổ sung kinh phí theo số lượng đối tượng hiện có). Sở kiến nghị cấp thẩm quyền cho chủ trương vận dụng các quy định hiện có để giao định mức lao động đối với Trung tâm, tạo sự chủ động của đơn vị trong tổ chức bộ máy, kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Đề xuất về kế hoạch biên chế năm 2022

Qua khảo sát, làm việc đa số các sở, ngành và địa phương đều thống nhất chủ trương thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương; tuy nhiên việc thực hiện chủ trương này cần đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, tránh áp đặt, cào bằng. Giám đốc Sở GTVT kiến nghị cần đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế khi thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ lệ 10% trong những năm qua; sở, ngành nào được giao biên chế nhưng không có kế hoạch sử dụng hiệu quả thì cắt giảm; đơn vị nào được bổ sung, tăng cường chức năng nhiệm vụ thì giao biên chế tăng thêm, đảm bảo các nhiệm vụ đều có nhân lực thực hiện. Đồng thời tỉnh cũng cần kiến nghị Trung ương giao bổ sung biên chế cho tỉnh sau khi phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh tình trạng đã chuyển giao nhiệm vụ nhưng vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy và biên chế. Từ thực trạng sử dụng biên chế của Sở, ông Tuấn cũng đề nghị bổ sung cho Sở 04 chỉ tiêu biên chế công chức và các chỉ tiêu này sẽ được phân bổ về các Phòng chuyên môn có khối lượng công việc nhiều và 01 vị trí Phó Giám đốc Sở theo Đề án 675 của UBND tỉnh.

Tổng hợp sơ bộ kế hoạch biên chế công chức năm 2022 thì nhiều sở, ngành có đề xuất giao tăng biên chế so với năm 2021 như Tài Chính, KH&ĐT, Xây dựng, GTVT, LĐ,TB&XH, Thanh tra,… Đồng thời theo quan điểm sử dụng hiệu quả biên chế thì nhiều đơn vị cũng được đề nghị cắt giảm – mức cắt giảm cụ thể sẽ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tỷ lệ biên chế đã giao nhưng đơn vị chưa sử dụng.

Đối với khối huyện, việc giao biên chế mang tính bình quân, tương đồng giữa các huyện trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế và chưa phù hợp với quy định hiện hành (Nghị định 62/2020/NĐ-CP). Điều này cũng đặt ra yêu cầu cần tính toán có tiêu chí cụ thể theo dân số, diện tích, số lượng đơn vị hành chính trực thuộc,… để xác định số lượng biên chế sát thực tế, đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Một căn cứ quan trọng và sát thực nhất để xây dựng kế hoạch hay giao biên chế là Đề án vị trí việc làm. VTVL chỉ có ý nghĩa khi được xây dựng và thực hiện một cách thực chất. Điều này cần được quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc, ở cả chủ thể có trách nhiệm xây dựng và chủ thể thẩm định. Nghị định 62/2020/NĐ-CP – văn bản mới nhất quy định về vị trí viện làm và biên chế công chức có hiệu lực từ ngày 20.7.2020 đã quy định rất rõ việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện vị trí việc làm và biên chế công chức. Xây dựng và thực hiện thực chất Đề án VTVL có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định số lượng VTVL và số người làm việc tương ứng. Quan trọng hơn còn giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá lại tình hình sử dụng, sắp xếp nhân sự trong cơ quan, đơn vị; có cái nhìn toàn diện về số lượng VTVL dự kiến và số lượng VTVL hiện tại cũng như xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ công chức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Do vậy giải pháp quan trọng nhất vẫn là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng. Với trách nhiệm cơ quan thẩm định, người làm công tác thẩm định đề án VTVL cũng cần sự khách quan, khoa học trong thực hiện nhiệm vụ./.

Tác giả: THÀNH NHÂN

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website