Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025: Huy động sự tham gia của địa phương từ các hội nghị tham vấn

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 20:08 | 24/11 Lượt xem: 90


 

Với mục đích huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến của các địa phương về dự thảo Nghị quyết quy định “Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025” làm cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành phù hợp tình hình thực tiễn. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tham vấn về nội dung trên tại 03 cụm huyện. Tại 03 hội nghị, 17/18 huyện đã kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể. Đây là là những thông tin quan trọng để Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm tổ chức vào đầu tháng 12 đến.

 
 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tham vấn cụm 3 vào ngày 18.11.2021. Ảnh: Tấn Quang


Đánh giá rõ hạn chế để điều chỉnh phù hợp

Giai đoạn 2017-2021 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp được thực hiện theo Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên cũng bộc lộ không ít bất cập, hạn chế và có nội dung chưa kịp thời điều chỉnh theo quy định mới. Cụ thể, theo đánh giá nội dung phân chia tỷ lệ điều tiết một số khoản thu chưa đảm bảo bao quát, phù hợp với nguồn thu, nhiệm vụ chi phát sinh trong thực tế, chưa thật sự tạo động lực khuyến khích các địa phương phấn đấu, tăng cường năng lực quản lý, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn, chưa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Cạnh đó, quản lý, khai thác, sử dụng nguồn thu sử dụng đất chưa thật sự hiệu quả; phân cấp nguồn thu gắn với nhiệm vụ chi chưa thật sự phù hợp, có nhiệm vụ chi chưa được phân cấp cho địa phương cấp huyện (chi ứng dụng chuyển giao công nghệ).

Đối với nội dung về định mức phân bổ chi thường xuyên vẫn còn một số điểm bất cập như định mức phân bổ chi hành chính cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh xác định theo số thu được cấp lại, để lại chưa thật sự phù hợp. Phân bổ theo quỹ lương thực tế sát với nhiệm vụ chi, nhưng chưa thực sự khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính và tinh, giản biên chế; một số lĩnh vực chi quá nhiều tiêu chí bổ sung hoặc phân bổ theo tiêu chí dân số (hành chính, môi trường...) không đồng bộ với định mức ở lĩnh vực khác. Việc quy định định suất hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP căn cứ vào khung chỉ tiêu biên chế công chức, sự nghiệp đã phát sinh bất hợp lý. Mặt khác, việc phân bổ quỹ tiền lương đối với HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP (theo NĐ 161 thì kinh phí thực hiện HĐLĐ phải nằm ngoài quỹ tiền lương).

Trên cơ sở những hạn chế này, cơ quan tham mưu đề nghị phân cấp, phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách phù hợp và tạo động lực khuyến khích địa phương khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn thu này. Nghiên cứu tỷ lệ điều tiết tối đa các khoản thu phân chia cho các địa phương không tự cân đối ngân sách, hạn chế bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh.

Đối với định mức chi thường xuyên, cơ quan tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP để làm cơ sở xây dựng định mức chi thường xuyên theo biên chế; thực hiện phân bổ quỹ lương bình quân theo khu vực xã và chỉ tiêu biên chế được giao; nâng định mức chính và giảm các tiêu chí bổ sung; đối với các lĩnh vực chi theo dân số thì chuyển sang theo đơn vị hành chính để đơn giản, dễ tính toán nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

Nhiều ý kiến góp ý

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đa số các địa phương thống nhất với định hướng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi do Sở Tài chính tham mưu. Đồng thời đề xuất nhiều nội dung cụ thể.

Góp ý về cơ chế điều tiết nguồn thu mới, lớn phát sinh trên địa bàn, các địa phương đề nghị cần tham khảo định hướng Trung ương để xây dựng định mức nguồn thu lớn cho phù hợp, cụ thể với từng vùng miền. Đồng thời, đề nghị cân nhắc việc đưa khoản thu tiền sử dụng đất vào khoản thu xác định nguồn thu phát sinh mới như đề xuất, vì thực tế khoản thu tiền sử dụng đất phát sinh đối với các dự án được để lại đầu tư cho các công trình, thường thực hiện trong nhiều năm mới phát sinh nguồn thu, nếu xác định là nguồn thu mới thực hiện nộp về ngân sách cấp trên theo quy định, sẽ gây khó khăn cho địa phương trong thực hiện các dự án theo kế hoạch. Địa phương cũng kiến nghị  xem xét, rà soát cơ chế điều tiết nguồn thu này để tạo công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Mặc dù cơ chế phân bổ nguồn thu từ tiền sử dụng đất được xây dựng theo hướng tăng tỷ lệ phân cấp nguồn thu so với trước đây. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thống nhất cao về tỷ lệ giữa tỉnh, huyện và đề xuất đối với nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, một số dự án lớn và tiền sử dụng đất phát sinh ở khu vực đồng bằng thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách để địa phương chủ động trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, hạn chế bổ sung cân đối ngân sách.

Ngoài ra, một số huyện miền núi phản ánh khó khăn trong việc cân đối ngân sách, đối ứng kinh phí thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn trong trường hợp hụt thu từ nguồn thu các thủy điện do thời tiết không thuận lợi, biến đổi khí hậu.... và đề nghị xem xét cân nhắc khi đưa khoản thu từ xử phạt hành chính, thu từ hoa lợi công ích vào cân đối (xã, phường gặp khó khăn vì nguồn thu này không ổn định).

Về phân bổ quỹ tiền lương theo hệ số lương bình quân khu vực: Cơ quan tham mưu đề xuất phân bổ quỹ tiền lương theo hệ số lương bình quân, có xét theo từng khu vực và tùy theo từng sự nghiệp chi, song đa phần các địa phương đề nghị cân nhắc mức hệ số đối với các khu vực, nhất là các huyện miền núi cho rằng hệ số lương bình quân khu vực như vậy là thấp và không thể thực hiện được. Trong đó, định mức chi sự nghiệp giáo dục theo đề xuất là cơ bản đảm bảo hệ số lương của giáo viên tại thời điểm hiện tại; tuy nhiên khi thực hiện xếp chuyển bậc lương của giáo viên theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGD-ĐT thì sẽ không đảm bảo nguồn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng mức hệ số khu vực như dự thảo sẽ không đảm bảo đủ nhu cầu chi lương. Do vậy, các địa phương đề nghị xem xét lại phương pháp tính hệ số lương bình quân vừa đảm bảo tính khoa học vừa đảm bảo tính thực tiễn; cân nhắc theo hệ số lương bình quân có xét theo khu vực và tùy theo từng sự nghiệp, nhất là lĩnh vực giáo dục để hạn chế ảnh hưởng định mức kinh phí hoạt động, trong đó có sự nghiệp giáo dục; xem xét tách rõ chi hoạt động cho khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể.

Về chi sự nghiệp giáo dục: cơ quan tham mưu đề xuất phân bổ chi hoạt động sự nghiệp giáo dục được xác định bằng 18% trong tổng dự toán chi (gồm: 82% là quỹ tiền lương và 18% là chi hoạt động) bằng với cơ cấu phân bổ theo định mức giai đoạn 2017-2021, song tỷ lệ này chưa phù hợp theo định hướng Trung ương. Do đó, các địa phương đề nghị bố trí tăng chi cho sự nghiệp giáo dục cho phù hợp quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học, thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới giáo dục.

Ngoài ra, một số địa phương đề nghị xem xét tăng nguồn để chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục miền núi và y tế (do phát sinh dịch bệnh và chi phí khám chữa bệnh cho nước bạn Lào); chi quốc phòng, an ninh những địa phương trong diện vùng biên giới, xã điểm về an ninh trật tự. Đồng thời xem xét chi kiến thiết thị chính giữa các thị xã và thành phố (chênh lệch giá lớn giữa Tam Kỳ 150 tỷ đồng và Hội An 70 tỷ đồng) và những đơn vị chưa có thị chính (Nông Sơn, Nam Trà My, Tây Giang).

Về dự phòng ngân sách, khác với đề xuất dự phòng ngân sách 2% tổng dự toán chi ngân sách cấp đó (không bao gồm các nhiệm vụ chi được bổ sung theo mục tiêu). Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khả năng tăng trưởng nguồn thu NSNN trên địa bàn tỉnh dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, một số nguồn thu chủ yếu của tỉnh tăng trưởng không cao, trong khi đó nhu cầu chi phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác phòng chống dịch là khá lớn, một số địa phương đề nghị cân nhắc nâng mức dự phòng ngân sách dao động từ 2-4% tổng dự toán chi ngân sách cấp đó (không bao gồm các nhiệm vụ chi được bổ sung theo mục tiêu) để tạo chủ động cho các địa phương ứng phó trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh xảy ra./.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website