Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:28 | 05/11 Lượt xem: 35760

        Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 3, triển khai nhiệm vụ thời gian đến; thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 7/8 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội, Nội vụ.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 2; các hoạt động trong tháng 3 và dự kiến nhiệm vụ tháng 4 năm 2017; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Thống nhất chưa trình kỳ họp thứ 4 hai nội dung:

a) Chế độ hỗ trợ cho CBCC làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư;

b) Chế độ phụ cấp đặc thù đối với Ban Chỉ đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị UBND tỉnh căn cứ chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để nghiên cứu xây dựng phù hợp với quy định để trình trong các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

3. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh hoàn thành việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa IX; Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp.

b) Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai các hoạt động có liên quan; tham gia đoàn giám sát về các dự án BOT trên địa bàn tỉnh.

c) Triển khai giám sát chuyên đề về các khu tái định cư cho người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Cho ý kiến về kế hoạch giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh năm 2017.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu (Ủy ban thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28.

4. Đề nghị UBND tỉnh:

a) Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (Tờ trình, các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết) đảm bảo tiến độ, chất lượng, gửi Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định để thực hiện thẩm tra. Đối với các nội dung quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung, thì kịp thời có văn bản đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp và gửi hồ sơ để phục vụ công tác thẩm tra.

b) Khẩn trương đề xuất biện pháp hỗ trợ cán bộ cấp xã nghỉ việc theo Chỉ thị 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) theo hướng hỗ trợ một lần, dựa trên số năm công tác và nhóm chức danh đang hưởng chế độ hiện nay.

c) Cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020.

d) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư các công trình, dự án có liên quan đến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

e) Trong quý II/2017, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành việc khảo sát thực trạng hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh, đưa vào cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi; làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề ra biện pháp thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện miền núi theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi báo cáo tổng hợp kết quả phản biện đối với Đề án Chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021 và Chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội miền núi về Thường trực HĐND tỉnh để phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 4 đạt chất lượng./.

Tệp đính kèm Thông báo kết luận

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website