Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:34 | 05/11 Lượt xem: 35456

 Ngày 25 tháng 4 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 4, triển khai nhiệm vụ thời gian đến; đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 4, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, 6/8 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, phó trưởng các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 3; các hoạt động trong tháng 4 và dự kiến nhiệm vụ tháng 5 năm 2017, dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017); ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

A. Đánh giá tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp chuyên đề) diễn ra trong 2 ngày 18, 19/4/2017 đúng theo dự kiến chương trình đề ra. Kỳ họp đã thảo luận, thông qua 13 nghị quyết với sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

           Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp; hầu hết các báo cáo, đề án đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, thủ tục theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực, linh hoạt trong việc thẩm tra các nội dung đề án; việc thiết kế bảng tổng hợp các ý kiến khác nhau góp ý vào dự thảo Nghị quyết trực quan, giúp đại biểu dễ tiếp thu, góp ý kiến. Đặc biệt, lần đầu tiên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện 2 nội dung trình kỳ họp (Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi), báo cáo phản biện được chuẩn bị công phu, đạt chất lượng, có tính thuyết phục cao, góp phần cho kỳ họp thêm sinh động, đạt kết quả.

            Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, nhất là phiên thông qua nghị quyết, đảm bảo thời gian theo dự kiến chương trình; nhiều lượt ý kiến phát biểu của đại biểu tại các phiên thảo luận và phiên góp ý thông qua nghị quyết thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm như: chậm trễ trong việc gửi hồ sơ, tài liệu cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra và gửi cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu; một vài nội dung, phương án trình chưa được các cơ quan chủ trì soạn thảo dự lường đầy đủ nên việc giải trình còn lúng túng; công tác tổng hợp ý kiến thảo luận của Thư ký kỳ họp chưa phản ánh rõ ràng, trọng tâm nội dung của đại biểu nêu ra...

B. Nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, dự kiến tổ chức vào các ngày 17, 18, 19/7/2017)

I. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, tại kỳ họp thường lệ giữa năm:

1. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo sau:

a) Các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

b) Các báo cáo về tình hình 06 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX.

2. HĐND tỉnh quyết định các nội dung sau:

a) Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

b) Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018;

c) Quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017 (nếu có);

3. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

a) Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017;

b) Báo cáo phản biện về một số Đề án trình tại kỳ họp thứ 5 (nếu có).

II. Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2017, tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 (kỳ họp thứ 5) ngoài các nội dung trên, HĐND tỉnh xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Danh mục (bổ sung) các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017;

2. Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2017 về đầu tư, xây dựng các khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Các báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh năm 2017;

4. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

III. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 các nội dung sau đây:

1. Các nội dung từ các kỳ họp trước chuyển sang kỳ họp thứ 5:

a) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 – 2020;

b) Chính sách khuyến khích bác sỹ về công tác tại các cơ sở y tế công lập tỉnh giai đoạn 2017 – 2021;

c) Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

d) Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2025, định hướng đến năm 2030;

e) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

2. Một số nội dung bổ sung theo đề nghị của UBND tỉnh:

a) Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh;

b) Quy định hỗ trợ kinh phí cho cộng tác viên gia đình thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh;

c) Đề án về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính;

d) Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh;

e) Đề án phân loại và công nhận Đô thị Trung Phước (xã Quế Trung), huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V;

f) Đề án tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

IV. Các nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh:

1. Cơ chế hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My;

2. Phương án hỗ trợ cán bộ cấp xã nghỉ việc theo Chỉ thị 79/CT.UB ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ).

C. Nhiệm vụ thời gian đến của Thường trực HĐND tỉnh

Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Tổng hợp nội dung các đề nghị, kiến nghị giám sát của UBMTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, xây dựng dự thảo Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

2. Triển khai giám sát chuyên đề về đầu tư, xây dựng các khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo kế hoạch. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề năm 2017.

3. Phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các đề án, báo cáo trình kỳ họp; cho ý kiến về kế hoạch giám sát phục vụ kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa IX.

4. Hoàn thiện gửi báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016 về Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công của HĐND tỉnh từ năm 2011 đến nay theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

5. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5/2017, trong đó, dự kiến tổ chức phiên giải trình đối với các vấn đề liên quan nội dung giám sát chuyên đề của HĐND.

D. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:

1. UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình kỳ họp theo luật định; gửi hồ sơ, tài liệu về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2017 (đối với các đề án, dự thảo nghị quyết), trước ngày 05/7/2017 (đối với các báo cáo về tình hình 6 tháng trên các lĩnh vực) để các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn nội dung phản biện trong số các đề án trình kỳ họp và gửi kết quả phản biện về Thường trực HĐND tỉnh (trước ngày 01/7/2017) để phối hợp thẩm tra nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh.

3. Các cơ quan Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo về tình hình hoạt động của cơ quan mình trong 6 tháng đầu năm 2017 về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/7/2017.

4. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động trong công tác giám sát, khảo sát phục vụ thẩm tra nội dung trình kỳ họp; chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động, báo cáo giám sát chuyên đề của Ban trong 6 tháng đầu năm 2017 để trình kỳ họp theo quy định.

5. Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp; tham mưu phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website