Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 10:52 | 05/11 Lượt xem: 31917

Ngày 03 tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8; đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp và các đồng chí ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận phiên họp thường kỳ tháng 6; các hoạt động trong tháng 7 và dự kiến nhiệm vụ tháng 8 năm 2017; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Đánh giá tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX diễn ra trong 3 ngày 17, 18, 19/7/2017 theo dự kiến chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và 4 nghị quyết về củng cố các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

UBND tỉnh đã kịp thời phân công, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp; hầu hết các báo cáo, đề án đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, thủ tục theo quy định; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã bám sát kế hoạch giám sát chung để tổ chức các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tham gia và cho ý kiến ngay từ đầu quá trình xây dựng các đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thực hiện tốt chức năng thẩm tra các báo cáo, đề án do UBND tỉnh trình theo quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tọa đảm bảo dân chủ, tập trung, thống nhất, chặt chẽ, linh hoạt, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Công tác chuẩn bị, hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp vẫn chậm so với kế hoạch đề ra; hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp chưa được quan tâm; việc tổng hợp ý kiến thảo luận tổ chưa phản ánh toàn diện nội dung ý kiến phát biểu của đại biểu; dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2018 mặc dù đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan nhưng do sự phối hợp chưa đồng bộ nên phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Về nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian đến:

Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra, rà soát đối với những nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực về thời gian.

- Tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04, 05; tiếp công dân thường kỳ tháng 8/2017; chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND tỉnh.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về khai thác, phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp.

- Tổ chức tập huấn cho Phó Chủ tịch HĐND cấp xã và đội ngũ tham mưu giúp việc HĐND cấp huyện, cấp xã tại 02 cụm còn lại.

- Xử lý kịp thời, theo thẩm quyền đối với các nội dung do UBND tỉnh trình.

- Tham gia phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát về công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chính sách về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đồng bào, dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2016.

3. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng lồng ghép đại biểu HĐND các cấp; chủ động thông tin đến cử tri kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với hình thức phù hợp; nâng cao chất lượng các báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri.

4. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

a) Nghiên cứu, sớm ban hành các quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chí, phương án tài chính trong việc thực hiện dự án khai thác quỹ đất nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, tránh thất thoát ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh, tạo căn cứ pháp lý để đánh giá và giám sát hiệu quả thực hiện.

b) Rà soát các vấn đề trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong xây dựng, ban hành nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017).

c) Tiếp tục rà soát 72 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành (Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 11/12/2015) để trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo đúng trình tự, thủ tục đối với việc thực hiện quy hoạch về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch theo các nghị quyết HĐND tỉnh. 

Tệp đính kèm Thông báo kết luận

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website