Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Kết luận TTHĐND tỉnh

A+ | A | A-

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2017

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 19:07 | 05/11 Lượt xem: 42247

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10; tại phiên họp UBND tỉnh, các ngành báo cáo tiến độ việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, việc xử lý dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Tây Viên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Nội vụ; Giao thông vận tải; Thanh tra tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 9 và dự kiến nhiệm vụ tháng 10 năm 2017; đại diện UBND tỉnh, các sở báo cáo về tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ 6; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình về xử lý dự án khu du lịch sinh thái nước nóng Tây Viên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn; ý kiến tham gia của các đại biểu; Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 9 và nhiệm vụ tháng 10/2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh các văn bản, phát hành.

2. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc thường xuyên theo luật định, Thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các công việc sau: 

a)  Ban hành và thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát phục vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX; kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

b) Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 tại tỉnh Đăk Lăk; tham dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

c)  Chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh; tổ chức khảo sát, nắm thông tin một số vụ việc nổi cuộm, bức xúc để xử lý theo quy định.

d) Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình quản lý và khai thác quỹ đất của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát theo kế hoạch; dự thảo báo cáo kết quả giám sát trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 xem xét, kết luận.

e) Tổ chức để UBND tỉnh và các ngành giải trình về các vấn đề liên quan đến cơ chế tạo lập và khai thác, phát triển quỹ đất, sử dụng nguồn thu từ khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (theo kết quả giám sát chuyên đề).

f) Xử lý kịp thời, theo thẩm quyền đối với các nội dung do UBND tỉnh trình.

g) Phối hợp UBND tỉnh thống nhất về danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

h) Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai các nội dung có liên quan.

3. Về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

a) Thống nhất bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 các nội dung: quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm để thực hiện các cuộc điều tra thống kê; quy định mức chi khen thưởng cho gia đình có nhiều liệt sĩ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập; định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020; quy định chi hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

b) Đối với các nội dung được chuyển từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6, nội dung các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại nội dung các đề án, xem xét về cơ sở pháp lý, sự cần thiết phải ban hành, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện để phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh vào thời điểm thích hợp; trường hợp đăng ký bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 thì có văn bản trước ngày 24/10/2017 để các Ban HĐND tỉnh chủ động trong giám sát, thẩm tra.

 c) Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung kỳ họp tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện để nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch số 47/KH-HĐND ngày 12/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với các nội dung quan trọng phải báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh theo quy định.

d) Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các ngành rà soát nội dung các báo cáo trình kỳ họp để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng dự kiến chương trình kỳ họp phù hợp, bố trí thời gian trình bày, chuyển tải các nội dung tại kỳ họp khoa học, hiệu quả.

  4. Về xử lý dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nước nóng Tây Viên, xã Sơn Viên (trước đây là xã Quế Lộc), huyện Nông Sơn:

Dự án đầu tư xây dựng Khu resort nghỉ dưỡng và spa suối nước nóng Mỹ Sơn, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2007 nhưng đến nay (tháng 10/2017) chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện dự án theo cam kết nên cử tri và chính quyền huyện Nông Sơn bức xúc, kiến nghị tỉnh xử lý thu hồi dự án. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan, căn cứ quy định hiện hành để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; giao địa phương quản lý theo hiện trạng để tìm nhà đầu tư có năng lực triển khai thực hiện dự án; báo cáo việc thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/11/2017.

5. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:

a) Đối với UBND tỉnh:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng hợp, báo cáo công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ quỹ đất để xem xét có phương án phân cấp và điều tiết phù hợp nhằm huy động nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tránh lãng phí, thất thoát trong hoạt động khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

- Tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát về tổ chức, bộ máy, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quy định của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đánh giá hiệu quả vốn ngân sách đã cấp cho các tổ chức này, tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức, sắp xếp phù hợp, chấn chỉnh việc huy động quỹ, nhất là việc phân giao thu quỹ cho các tổ chức, đơn vị, cơ quan, địa phương và cá nhân không phù hợp quy định, sử dụng kinh phí đóng góp không đúng với tôn chỉ mục đích, ý nghĩa của Quỹ. Đồng thời, chỉ đạo chấm dứt hoạt động của các quỹ không phù hợp quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đối với các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước.

- Trả lời, giải quyết rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại Báo cáo 19/BC-HĐND  ngày 25/9/2017; gửi báo cáo trả lời về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/10/2017 để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, chuẩn bị cho phiên họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri theo Khoản 3, Điều 74, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp (vào tháng 11/2017).

b) Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chọn nội dung phản biện (trong số các nội dung trình kỳ họp thứ 6) để phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tỉnh thực hiện, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Tệp tin Thông báo kết luận kèm theo

Tác giả: Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website