Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

6 huyện thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra với kiểm tra, nội vụ với tổ chức

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:07 | 18/10 Lượt xem: 93721

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về Tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hoàn thành việc thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; thí điểm thực hiện mô hình hợp nhất cơ quan ban tổ chức với phòng nội vụ; cơ quan ủy ban kiểm tra với thanh tra ở các địa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang; tiếp tục thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; thí điểm thực hiện chủ trương trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra ở các địa phương nơi có đủ điều kiện. Khẩn trương xây dựng Đề án kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; kiện toàn, sắp xếp, tổ chức hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của các Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hợp lý. Tham mưu hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh là những nội dung cụ thể mà các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và tập trung lãnh đạo thực hiện.

Đối với những nơi được chọn thí điểm thực hiện chủ trương trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kiêm chánh thanh tra và hợp nhất cơ quan ban tổ chức với phòng nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra với thanh tra, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy phải khẩn trương xây dựng đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website