Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Cần có chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:14 | 01/07 Lượt xem: 3949

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II,II,IV thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, toàn tỉnh có 359 thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 và một số chính sách hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên, do quy mô dân số và diện tích nhiều thôn chưa đảm bảo theo quy định cần tổ chức, sắp xếp lại theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.

Sau sắp xếp, từ 359 thôn còn 261 thôn, có 98 thôn ĐBKK đã được công nhận sáp nhập vào các thôn không đặc biệt khó khăn,dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở một số thôn mới thành lập không đủ tiêu chí thuộc diện thôn ĐBKK. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận là thôn ĐBKK thì người dân sẽ không được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư hiện hành như: Chương trình 135; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK; Nghị định số 06/2018/ NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non;… Bên cạnh đó, việc giảm số thôn ĐBKK sẽ dẫn đến giảm số xã ĐBKK được thụ hưởng chính sách theo Chương trình 135 (giảm khoảng 10 xã so với số hiện nay).

Theo đánh giá, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế và hỗ trợ y tế, giáo dục đã có tác động rất lớn trong hỗ trợ phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống người dân khu vực miền núi; việc không đủ điều kiện để tiếp tục thụ hưởng chính sách đối với xã, thôn ĐBKK sẽ tác động rất lớn. Do vậy, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách đối với các đối tượng theo quy định hiện hành ở các thôn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh danh sách thôn ĐBKK theo chủ trương đã được tỉnh thống nhất, các địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian đến.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website