Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Phú Ninh – Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 14:02 | 12/02 Lượt xem: 6625

Năm 2010, sau khi có các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh đã tích cực chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM). Nhờ xác định hướng đi đúng, trọng tâm, sau 10 năm triển khai, kinh tế Phú Ninh từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ năm 2019 đạt tỷ lệ 17,3% - 46,3% - 36,4% (tỷ lệ này năm 2010 là 35,92% - 43,5% - 20,68%); thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 37 triệu đồng/người/năm, tăng 25,12 triệu đồng so với năm 2010.


 
 Xã Tam Phước (huyện Phú Ninh) được chọn làm điểm xây dựng Chương trình NTM

Đến nay, Phú Ninh đã hoàn thiện việc lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tập trung triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu đã hình thành chuỗi sản phẩm liên kết giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, xây dựng cánh đồng chuyên canh và mô hình chăn nuôi hiệu quả. Đã chuyển đổi được 850ha diện tích đất trồng lúa không chủ động về nước tưới sang trồng cây trên cạn có thu nhập cao; nhân rộng được 25 mô hình chăn nuôi. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, đóng góp của ngành chăn nuôi, thủy sản chiếm trên 52,4%; giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 66,2 triệu đồng, tăng 21,2 triệu đồng so với năm 2012.

Hệ thống giao thông liên xã được kết nối thông suốt, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi được bê tông hóa đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại 2,45% (546 hộ), cận nghèo còn 1,94%. Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng lên… Kết quả sau 10 năm xây dựng Chương trình NTM có 10/10 xã đều đạt chuẩn NTM và huyện Phú Ninh được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015, hoàn thành trước 3 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện Phú Ninh cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ các xã trực tiếp thực hiện đôi lúc chưa đầy đủ, sâu sát. Tổ chức Mặt trận và các đoàn thể ở một số xã chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình; một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia hưởng ứng, chưa phát huy vai trò chủ thể xây dựng Chương trình NTM. Ngoài ra, đa số các tiêu chí đều đạt ở mức tiệm cận, chưa thật sự bền vững, trong khi đó việc duy trì các tiêu chí đạt gặp nhiều khó khăn.

Công tác quy hoạch chưa đồng bộ trong một số lĩnh vực như: Quy hoạch sản xuất, phát triển kinh tế cho nên kinh tế vườn, gia trại, trang trại chưa phát huy được tiềm năng lợi thế; hợp tác xã, tổ hợp tác tuy thành lập nhiều nhưng có nơi hoạt động không hiệu quả. Tiến độ xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu còn chậm, chưa rõ nét; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải chưa được quan tâm đúng mức…

Tác giả: B.L

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website