Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai kế hoạch sắp xếp dân cư

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 15:10 | 12/02 Lượt xem: 6565

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 574 ngày 07.02.2020 về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai kế hoạch sắp xếp dân cư năm 2020 theo Nghị quyết số 12 ngày 19.4.2017 và Nghị quyết số 31 ngày 28.9.2018 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND 09 huyện miền núi tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020 theo kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao; đồng thời việc hỗ trợ cho các hộ phải đảm bảo công khai, dân chủ và theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Hộ vùng thiên tai cần di dời khẩn cấp; (2) Hộ đã được hỗ trợ san lấp nền nhà, di chuyển nhà từ năm 2017 - 2019 mà chưa được hỗ trợ các nội dung còn lại; (3) Hộ dân sống trong các khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; (4) Hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã khu vực III - vùng đặc biệt khó khăn sống phân tán, thưa thớt, không có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất.


 
 KDC Long Túc, thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My


Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương không thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư cho các đối tượng hộ chưa có nhà ở riêng, đang sống ở chòi, chái tạm, mái che chung với nhà bố mẹ. Ngoài ra, tập trung cân đối quỹ đất để hỗ trợ bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ, đồng thời thực hiện hỗ trợ đồng bộ tất cả các nội dung mà hộ có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh.

Theo UBND tỉnh, kết quả 3 năm (2017-2019) thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư, đến nay trên địa bàn 09 huyện miền núi đã tổ chức thực hiện di dời chỗ ở cho 5.033 hộ (vượt mục tiêu đề ra là 5.000 hộ trước một năm), di dời chỉnh trang tại chỗ cho 32 hộ; tổng vốn giải ngân hỗ trợ là 250.822 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,68% so với tổng số vốn đã giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bố trí sắp xếp dân cư ở nhiều địa phương còn chậm; tỷ lệ giải ngân còn thấp; một số địa phương áp dụng đối tượng để hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư quá rộng, chưa đúng với tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy; thực hiện các nội dung hỗ trợ cho các hộ chưa đồng bộ (chủ yếu tập trung ở những nội dung như san lấp nền nhà, di chuyển nhà, các nội dung hỗ trợ còn lại thấp); số hộ thực hiện di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ mới đến cũng rất thấp so với chỉ tiêu; chưa thực hiện bình xét, phê duyệt danh sách hộ hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website