Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Có gần 10 nghìn hộ thoát nghèo theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 21:45 | 19/03 Lượt xem: 254

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh vừa có báo cáo kết quả 3 năm thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 theo Nghị quyết số 13 ngày 19.4.2017 của HĐND tỉnh.


 
 Ban VH-XH HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 13

Theo đó, qua 3 năm (2017 - 2019) tổng số hộ nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo bền vững 11.343 hộ/46.710 khẩu, trong đó số hộ được công nhận thoát nghèo 9.989 hộ/40.383 khẩu, bình quân mỗi năm công nhận 3.330 hộ thoát nghèo, chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết 13 (Nghị quyết 13 bình quân mỗi năm có khoảng 3.600 hộ nghèo thoát nghèo bền vững). Đối với hộ cận nghèo, tổng số hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững 12.608 hộ/52.028 khẩu, số hộ được công nhận thoát cận nghèo 11.924 hộ/49.206 khẩu, bình quân mỗi năm công nhận 3.975 hộ thoát cận nghèo, chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết 13 (Nghị quyết 13 bình quân mỗi năm gần 5.000 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững). Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 13 trong 3 năm gần 346 tỷ đồng.

Nhìn chung, xu hướng đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo bền vững giảm dần qua các năm (như hộ công nhận thoát nghèo: năm 2017 có 3.567 hộ, năm 2018 có 3.489 hộ và năm 2019 có 2.933 hộ). Quy mô hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo bền vững chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi, như các huyện Nam Trà My (đăng ký 1.548 hộ, công nhận 1.529 hộ), Bắc Trà My (đăng ký 1.151 hộ, công nhận 1.039 hộ), Phước Sơn (đăng ký 1.497 hộ, công nhận 1.029 hộ) … Quy mô hộ cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát cận nghèo tập trung ở khu vực đồng bằng và núi thấp, các huyện như Quế Sơn (đăng ký 2.062 hộ, công nhận 2016 hộ), Tiên Phước (đăng ký 1.356 hộ, công nhận 11.287 hộ, Thăng Bình (đăng ký 1.104 hộ, công nhận 1.004 hộ).

Tác giả: Ánh Minh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website