Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Bố trí hơn 4.000 tỷ đồng thực hiện chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong giai đoạn 2016-2020

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:13 | 23/03 Lượt xem: 299

Từ nguồn lực ngân sách được bố trí trong kế hoạch trung hạn kết hợp với nguồn vốn huy động từ xã hội, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, chính quyền địa phương, việc triển khai thực hiện chủ trương Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua đã mang lại những kết quả nhất định, tạo chuyển biến trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các địa phương, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân.

 
 Ban KT-NS HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các dự án ĐTXD 

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa xã hội đã đóng góp đáng kể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, 100% di tích cấp Quốc gia, di tích cấp tỉnh thuộc danh mục nghị quyết được hỗ trợ trùng tu; cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại tuyến y tế cơ sở cho nhân dân từng bước hoàn thiện. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2016-2020 đã đầu tư kiên cố hoá 300km kênh mương loại III, 143 công trình thuỷ lợi nhỏ, 53 công trình thuỷ lợi đất màu, đã làm tăng thêm diện tích đảm bảo chủ động tưới cho hơn 400ha và tăng diện tích tưới cho khoảng 100ha đất màu. Việc quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí lớn để thực hiện các nghị quyết trên lĩnh vực giao thông cũng đạt kết quả đáng ghi nhận, có 795,4km đường giao thông nông thôn và 377,8km mặt đường ĐH đã tập trung hoàn thiện mạng lưới các tuyến giao thông nông thôn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các nghị quyết hỗ trợ sau đầu tư thời gian qua cũng đã tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đạt hơn 4.150,2 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn 2016 - 2020. Trong tổng số 21 nghị quyết thực hiện giai đoạn này có 03 nghị quyết thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, quốc phòng an ninh với số tiền là 283,530 tỷ đồng; 05 nghị quyết thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn số tiền 943 tỷ đồng; 02 nghị quyết thuộc lĩnh vực giao thông với số tiền hơn 909,2 tỷ đồng. Đến nay, có 05/21 nghị quyết đã thực hiện hoàn thành với tổng mức kinh phí lũy kế bố trí 1.352,2 tỷ đồng.

Tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh thực hiện nhóm nghị quyết hỗ trợ phát triển vùng Đông và một số địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 765 tỷ đồng; nhóm nghị quyết hỗ trợ thực hiện sau đầu tư cho 32 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 34,809 tỷ đồng (đạt 45,5% so với kế hoạch vốn phân bổ), trong đó gồm 21 dự án hạ tầng chợ, 04 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 07 dự án cấp nước sạch tập trung.

Tác giả: Bảo Hân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website