Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến tăng 11% so với giai đoạn 2016 – 2020

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:34 | 23/03 Lượt xem: 1138

Theo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đưa vào cân đối là 33.055,575 tỷ đồng, bằng 111% so với giai đoạn 2016 – 2020, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 19.819,2 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 13.236,375 tỷ đồng. Dự kiến phương án phân bổ vốn thực hiện theo 2 hình thức, một là phân theo tính chất giai đoạn, hai là phân bổ theo tính chất nguồn vốn. 


 
 Đường Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Việc xác định tỷ lệ phân bổ từng lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng cân đối giữa các lĩnh vực; theo đó, lĩnh vực giao thông giảm để tăng nguồn lực đầu tư phân bổ các lĩnh vực khác do các giai đoạn qua đã ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, cơ bản hoàn thành các tuyến liên kết chính Đông - Tây, hoàn thành các tuyến giao thông đến trung tâm xã, nâng cấp và mở rộng các tuyến ĐT, ĐH. Vì vậy, giai đoạn 2021 - 2025 ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho hỗ trợ phát triển sản xuất, dân sinh và các ngành, lĩnh vực khác, theo đó, tỷ lệ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân bổ cho các ngành và hỗ trợ các địa phương một số lĩnh vực có sự tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn 2016-2020 như: lĩnh vực Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp (709%), Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (568%), Khoa học và Công nghệ (441%), Du lịch (316%)...
Ngoài nội dung về dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công và phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX, UBND tỉnh cũng trình xin ý kiến HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung và nguyên tắc, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phân bổ vốn theo tính chất giai đoạn thì dự kiến phân bổ cho các chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 là 12.887,497 tỷ đồng và phân bổ mới giai đoạn 2021 - 2025 là 20.168,191 tỷ đồng. Đối với hình thức phân bổ theo tính chất nguồn vốn, dự kiến phân bổ cho khối ngành và hỗ trợ địa phương trong giai đoạn 2020-2025 là 7.623,782 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương

Tác giả: Bảo Hân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website