Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình NTM năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trước tháng 6.2020.

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 7:47 | 25/03 Lượt xem: 996

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh (NTM) đã đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Đến nay đã có 93/204 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 45,59%, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 119 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58,33%. Ngoài ra, đã có hơn 2.500 dự án được đầu tư trực tiếp cho Chương trình, trong đó: Bê tông hóa trên 830km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, 800 km kênh mương được kiên cố phục vụ tưới hơn 2.000ha; hơn 287 km đường dây trung áp, hơn 241 km đường dây hạ áp; 500 trạm biến áp và hơn 53.000 công tơ; 760 dự án đầu tư về cơ sở vật chất văn hóa, 62 chợ được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp trên địa bàn các xã ... Các kết quả trên đã từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống cho người dân, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn có nhiều cải thiện (năm 2019 tăng 26,32 triệu đồng/người so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,06%.


 
 Diện mạo nông thôn mới xã Duy Trinh (Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương còn chậm; hệ thống điện sau công tơ nhiều xã chưa bảo đảm an toàn theo quy định của ngành điện; nhiều xã các tiêu chí hạ tầng còn dỡ dang hoặc chưa lập hồ sơ, thủ tục thực hiện thi công; nhiều huyện chậm phân bổ nguồn vốn kế hoạch năm 2020 cho xã để thực hiện đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp; công tác xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM chưa nhiều, công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã NTM còn chậm...

Để khắc phục một số tồn tại nêu trên, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trước tháng 6.2020 theo tinh thần chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 41 ngày 24.12.2019 thì các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra tiến độ, rà soát hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn; tham mưu chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, khẩn trương phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 cho các xã, kịp thời  báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bổ sung thêm nguồn lực cho Chương trình NTM theo chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39 ngày 17.12.2019.

Đến nay bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 204 xã là 15,26 tiêu chí/xã (tăng 3,76 tiêu chí/xã so với năm 2015); không còn xã dưới 5 tiêu chí; còn 05 xã dưới 8 tiêu chí; huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Tác giả: Bảo Hân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website