Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2020

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 13:37 | 25/03 Lượt xem: 989

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 771 ngày 23.3.2020 về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2020 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Theo đó, năm 2020 UBND tỉnh sẽ dự phòng phân bổ cho 05 xã (bao gồm 03 xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: xã Trà Tân, xã Quế Lộc và xã Sơn Viên; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: xã Bình Sơn và xã Quế Trung) và 20 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 với tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, phân bổ số tiền gần 63,1 tỷ đồng cho 61 xã và 15 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 tại các địa phương: Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang, Đại Lộc, Núi Thành.

Trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch năm 2020 được cấp, các địa phương ưu tiên bố trí thanh toán dứt điểm đối với dự án nợ XDCB, các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020 và chỉ bố trí danh mục mới khi còn kinh phí. Đồng thời, chủ động bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu của chương trình; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện Chương trình MTQG.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website