Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Họp thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 12:26 | 19/05 Lượt xem: 840

Sáng ngày 18.5, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, việc lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 - 2030, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng liên quan đến địa bàn tỉnh; đảm bảo hướng phát triển bền vững, hợp lý giữa phát triển các vấn đề về kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa - quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cạnh đó, việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước đã đánh giá được kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, kết quả sử dụng, quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất,...


 
 Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cùng với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, bám sát các báo cáo chính trị trình Đại hội của tỉnh và Trung ương. Đánh giá được tác động của Hội nhập thế hệ mới và tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý, thảo luận để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch.

Tác giả: Phương Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website