Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Kỳ họp 16 – tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 13:49 | 04/06 Lượt xem: 1224

Theo kế hoạch tổ chức kỳ họp vừa được Thường trực HĐND tỉnh ban hành, kỳ họp thứ 16 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 sẽ tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ quyết định bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến lần 2 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ vốn đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh (sau khi rà soát đảm bảo khả năng nguồn lực); điều chỉnh Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng sẽ quyết nghị giải pháp xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; bổ sung Quỹ tên đường và đặt tên đường tại một số địa phương; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

Kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 03 ngày, từ 14 đến 16.7.2020. Đến trước ngày 29.6.2020 các tài liệu phục vụ kỳ họp phải được chuẩn bị đầy đủ và gửi về Văn phòng HĐND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra và nguyên cứu của đại biểu.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website