Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 19:44 | 24/01 Lượt xem: 246

Trên cơ sở Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật, 23/5/2021; Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, nội dung và mốc thời gian hoàn thành các công việc như sau:

- Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 07/02/2021 tức ngày 26/12 Âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử): (1) Sau khi thống nhất với Ban thường trực UBMTTQVN và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; (2) Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh để thực hiện công tác bầu cử. Nhận dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.

- Chậm nhất trước ngày thứ Tư, 17/02/2021 tức ngày 06/01 Âm lịch (95 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính, cấp dưới trên địa bàn.

- Chậm nhất trước ngày thứ Hai, 22/02/2021 tức ngày 11/01 Âm lịch (90 ngày trước ngày bầu cử), căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

- Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND và Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh thành lập Ban bầu cử ĐBQH ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH và thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia làm thành viên Ban bầu cử ĐBQH và Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử theo quy định tại Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

- Chậm nhất trước ngày thứ Sáu, 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND tỉnh, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gửi lấy ý kiến cử tri.

- Chậm nhất trước ngày Chủ nhật, 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử), đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

- Chậm nhất trước thứ ngày Sáu, 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Thường trực HĐND tỉnh nhận biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các công việc liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: Ánh Minh (tổng hợp)

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website