Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 7:13 | 05/10 Lượt xem: 681

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025.

Trong những năm qua kinh tế vườn, kinh tế trang trại được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, HĐND tỉnh khóa VII, VIII đã ban hành các Nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2006 - 2010; Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn - kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2016); cùng với việc thực hiện các cơ chế của tỉnh, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, ưu tiên, bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; các mô hình kinh tế vườn rừng, vườn đồi đã phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; thiếu các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh…Ông Đinh Văn Hươm - Trưởng Ban Dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra
quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét thông qua quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là cần thiết, nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, góp phần xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của UBND tỉnh quy định đối với Vườn được chia theo các Khu vực: “Vườn ở Khu vực I: Vườn được quy định trong Nghị quyết này là phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác; Vườn ở Khu vực II và Khu vực III: Thực hiện như quy định của vườn ở Khu vực I (đối với vườn gắn với nhà ở) hoặc là phần diện tích đất (liền thửa) của vườn đồi/vườn rừng (không nhất thiết phải gắn liền với nhà ở)”. Quy mô diện tích tối thiểu của Vườn: “Vườn trồng cây hằng năm: Từ 1.000 m2 trở lên; vườn trồng cây lâu năm: Từ 2.000 m2 trở lên”.

Qua Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc và kết quả khảo sát thực tế một số địa phương, nhiều hộ dân có vườn rừng, vườn đồi nhưng không gắn liền với nhà ở; do đó, để cơ chế, chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo điều kiện cho kinh tế vườn phát triển, góp phần giảm nghèo bền vững, Ban Dân tộc đề xuất không phân chia vườn theo từng Khu vực như UBND tỉnh trình mà áp dụng quy định chung đối với vườn cho cả 3 Khu vực và quy định:“Vườn là phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác hoặc là phần diện tích đất liền thửa của vườn đồi/vườn rừng”. Đồng thời đề nghị quy mô, diện tích tối thiểu của vườn được hỗ trợ từ 1000m2 trở lên cho tất cả các loại cây trồng (không phân biệt vườn trồng cây hằng năm và vườn trồng cây lâu năm).

HĐND tỉnh đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025 với quy định vườn và quy mô diện tích vườn theo hướng tiếp thu ý kiến của Ban Dân tộc HĐND tỉnh vá đại biểu HĐND tỉnh, thống nhất thông qua 09 nội dung hỗ trợ chung đối với kinh tế vườn, kinh tế trang trại (Chi thông tin, tuyên truyền về KTV, KTTT; chi hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chủ vườn, chủ trang trại; chi tham quan, học tập kinh nghiệm về KTV, KTTT trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các sản phẩm từ KTV, KTTT; hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, tem điện tử; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản từ vườn, trang trại; Hỗ trợ lãi suất tiền vay; hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước; hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các hệ thống tưới) và các nội dung hỗ trợ riêng đối với kinh tế vườn và kinh tế trang trại.

Đồng thời, HĐND tỉnh thống nhất thông qua nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, nguồn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án khác, nguồn huy động từ các chủ vườn, chủ trang trại và các nguồn vốn hợp pháp khác trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí khoảng 50 tỷ đồng/năm từ nguồn vốn sự nghiệp để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Hằng năm, tùy vào điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp vào dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí thêm mức vốn cho phù hợp để triển khai thực hiện.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website