Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở và hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:33 | 12/08 Lượt xem: 18473

Ngày 01.8.2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2434/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Quảng Nam, bao gồm các dự án nhà ở, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn Quảng Nam đối với dự án đầu tư xây dựng các dự án nhà ở.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, xây dựng nhà ở, hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật xây dựng, pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản.

Cùng ngày 01.8, Quyết định số 2435/QĐ-UBND về hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn cũng được ban hành. Phạm vi điều chỉnh gồm: Dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục dự án. Với 03 chương và 16 điều, nội dung quy định đề cập đến thẩm quyền và trách nhiệm trong lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất; các hình thức lựa chọn nhà đầu tư (chỉ định nhà đầu tư; đấu thầu rộng rãi trong nước; đấu thầu rộng rãi quốc tế). Quy trình, thủ tục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Đây là quy định tạm thời được áp dụng trong thời gian chưa có Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website