Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Tạo sự phát triển đột phá trong nhiệm kỳ mới

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 13:50 | 13/02 Lượt xem: 21022

Ngày 12.02.2020, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Tiên Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Đốc cho biết đã hoàn thành 20/23 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ, vượt kế hoạch cơ cấu giá trị của các ngành công nghiệp - xây dựng (tăng 25,46% so với chỉ tiêu là 23%), thương mại - dịch vụ (tăng 54,96% so với chỉ tiêu là 52,5%); thu nhập bình quân đầu người đạt 35,9 triệu đồng/năm, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2014; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 25%  (chỉ tiêu đề ra là 10%). Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội cũng đạt được kết quả đáng phấn khởi: tỉ lệ hộ nghèo còn 5,35% (vượt 1,65% so với nghị quyết) giảm 7,85% so với năm 2014; có 11/14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (tỉ lệ 78,57%), vượt 28,57% so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực.


 
 Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc

Để có được kết quả đó, những năm qua Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chủ trương của Trung ương, tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân làm cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu mà Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ba chương trình đột phá của huyện. Gồm:

Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 1). Từ nguồn kinh phí hỗ trợ trên 33 tỉ đồng của ngân sách và huy động nguồn lực từ cộng đồng, Chương trình 1 đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng và tăng trưởng vượt bậc của kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Tổng diện tích vườn đạt 5.680ha, tăng 1.713ha so với năm 2015, trong đó có 600ha được chuyển đổi từ trồng keo sang trồng cây ăn quả; diện tích vườn được cải tạo, bố trí cây trồng hợp lý có hiệu quả kinh tế chiếm trên 70%. Diện tích cây trồng chủ lực tăng lên, xuất hiện nhiều mô hình trồng cây đặc sản với quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao như: thanh trà tại 03 xã vùng tây (Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh), tiêu, măng cụt, sầu riêng ở các xã vùng thấp (Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên Kỳ), lòn bon ở các xã vùng trung (Tiên Cảnh, Tiên Châu)... Giá trị thu nhập tăng từ 60 triệu đồng/ha năm 2015 lên 120 triệu đồng/ha năm 2019. Xây dựng các làng vườn văn hóa nổi bật như: làng Lộc Yên, Thanh Nôi, Thanh Khê...

Chương trình huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - an ninh (Chương trình 2). Kết quả chương trình này đã làm thay đổi căn bản về giao thông của huyện. Các tuyến đường huyết mạch đã được nhựa hóa, bê tông hóa, cơ bản thông suốt đến trung tâm tất cả các xã, thị trấn và các thôn. Nâng cấp, sửa chữa, xây mới 32 hồ, đập và 34 công trình kênh, mương thủy lợi phục vụ trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả. Hệ thống trường, lớp được đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia; các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao, cải thiện đời sống tinh thần của người dân.

Tập trung thực hiện đột phá về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (Chương trình 3). Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng và tăng cường, đảm bảo phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

Có thể nói việc thực hiện 03 Chương trình là nét mới, sáng tạo của huyện trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách từ Trung ương, tỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương nhằm đưa Tiên Phước ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025 phải phấn đấu đưa Tiên Phước phát triển đột phá, bằng và vượt một số địa phương đồng bằng

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị ngành công nghiệp - xây dựng lên 29,26%, thương mại - dịch vụ 58,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 100%...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, huyện tập trung lãnh đạo, huy động lồng ghép các nguồn lực, tăng tốc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2022 có 100% xã về đích nông thôn mới và huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, bền vững. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, từng bước hình thành các vùng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch sinh thái, xây dựng Tiên Phước thành vùng du lịch mang đặc trưng trung du xứ Quảng. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phát triển hạ tầng đồng bộ, ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi đầu mối, thủy lợi bậc thang, thủy lợi hóa đất màu phục vụ sản xuất, nhất là kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, nhất là giao thông đến các vùng sản xuất tập trung. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp dân cư, chương trình phát triển đô thị. Hoàn thành quy hoạch phát triển Làng cổ Lộc Yên, thu hút đầu tư và đưa vào khai thác các điểm du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái...


 
 Một góc làng cổ Lộc Yên

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý vào định hướng phát triển của Tiên Phước trong thời gian đến.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Ngọc Trung, dựa vào điều kiện tự nhiên Tiên Phước cần quan tâm phát triển lâm nghiệp, trước mắt vẫn duy trì việc trồng rừng nguyên liệu nhưng cần chuyển đổi dần sang trồng rừng gỗ lớn về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường sinh thái. Còn Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng cho rằng huyện cần nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mang đặc trưng, tạo nét khác biệt để thu hút du khách, nhất là du lịch văn hóa - sinh thái, sớm xây dựng điểm du lịch Làng cổ Lộc Yên. Ông Hồng cũng gợi ý nên đưa chỉ tiêu về du lịch vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sắp đến.

Đồng quan điểm với các ý kiến trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cũng khẳng định du lịch là thế mạnh, là đòn bẩy để phát triển kinh tế của huyện. Cần tận dụng điều kiện tự nhiên, truyền thống để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch vườn, nhưng lưu ý bảo tồn không gian để phát triển các loại hình này. Đồng thời, chú trọng tạo dựng hình ảnh văn hóa con người Tiên Phước, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyên Tiên Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Trong nhiệm kỳ mới cần xác định đúng mục tiêu, đề ra giải pháp phù hợp, khả thi để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.   

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện sắp đến, đồng chí Phan Việt Cường chỉ đạo Huyện ủy phải tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở để tiến đến đại hội Đảng bộ huyện. Tập trung trí tuệ để xây dựng văn kiện trình đại hội, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự. Phải làm tốt công tác này từ khâu lựa chọn nhân sự, giới thiệu ứng cử, tổ chức bầu cử trong đại hội theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Đảm bảo Ban Chấp hành phải là những người thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, năng lực của toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đề ra nhằm đưa Tiên Phước phát triển đột phá, bằng và vượt một số địa phương khu vực đồng bằng.

Tác giả: Nguyễn Nhật Hòa

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website