Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Sơ kết 03 năm sắp xếp thôn, Tổ dân phố: Nhiều kiến nghị về tổ chức và chế độ chính sách

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:03 | 22/10 Lượt xem: 584

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp lại thôn/tổ dân phố (gọi chung là thôn) trên địa bàn tỉnh được tổ chức hôm nay (22.10.2021) dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời định hướng nhiều giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, bất cập với tinh thần sắp xếp tinh gọn tổ chức thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 
Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Kết quả tích cực từ những con số

Việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 139 năm 2018 của Tỉnh ủy. Từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch đến khi hoàn thành chỉ diễn ra trong 01 năm; khá khẩn trương và gấp rút; một mặt thể hiện quyết tâm trong việc sắp xếp kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhưng mặt khác cũng tạo ra nhiều khó khăn trong xây dựng và thực hiện địa phương. Nếu tính từ khi cấp xã xây dựng đề án trình HĐND cấp xã đến khi Sở Nội vụ tổng hợp toàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chỉ có hơn 03 tháng. Và chỉ trong 01 kỳ họp, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành đến 04 Nghị quyết về tổ chức và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thôn (các NQ 42, 43, 44 và 60) ngày 8.12.2018. Đến đầu năm 2020, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND để cụ thể hóa Nghị định 34/2019/NĐ-CP và tháo gỡ một số vướng mắc về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với NHĐKCT ở thôn.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên đã cho thấy kết quả tích cực, từ 1.719 thôn với 3.720 người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) đã giảm còn 1.240 thôn (giảm 479 thôn) và 3.066 NHĐKCT (giảm 654 người). Tiết kiệm ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn, chỉ tính riêng hai năm 2019, 2020 kinh phí giảm do sắp xếp thôn là 160 tỷ đồng.

Theo đánh giá của nhiều đại biểu, ngoài việc giảm số NHĐKCT và tiết kiệm chi ngân sách thì việc sắp xếp lại thôn kết hợp với kiện toàn các chức danh NHĐKCT thôn theo các Nghị quyết HĐND tỉnh là phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, giúp tập trung được đầu mối công việc. Và so với các tỉnh thành khác thì các chính sách, quy định của tỉnh có nhiều nổi trội hơn, mức hỗ trợ các chức danh khác tương đối phù hợp.

Không ít vướng mắc

Ngoài những điểm tích cực trong việc sắp xếp lại thôn; đa số các ý kiến tham gia tại hội nghị đều cho rằng các quy định hiện hành về tổ chức và chế độ, chính sách đối với NHĐKCT thôn, người tham gia công việc trực tiếp ở thôn đã bộc lộ một số bất cập, dẫn đến so bì, chưa động viên cán bộ cơ sở.

Khi thực hiện sắp xếp thôn thì quy mô số hộ gia đình được căn cứ trên 02 Thông tư số 04/2012/TT-BNV và 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên khi tỉnh hoàn thành thì Bộ Nội vụ có Thông tư số 14/2018/TT-BNV quy định về quy mô số hộ gia đình thấp hơn nhiều so với 02 Thông tư trước đó. Điều này dẫn đến bất cập là sau sáp nhập nhiều thôn có quy mô số hộ gia đình lớn hơn rất nhiều so với quy định. Quy định về khoán quỹ phụ cấp thôn thành 02 mức 3,0 và 5,0 chưa hợp lý vì tính chất công việc ở thôn như nhau dẫn đến sự so bì khiến công việc ở thôn không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Mặc dù tỉnh đã có mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn nhưng chưa có quy định đối với Phó thôn nên trên thực tế, có nơi vẫn bố trí chức danh nhưng ít tham gia thực hiện nhiệm vụ do không được bồi dưỡng, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện, chia sẻ nhiệm vụ chung, nhất là khi Trưởng thôn bận việc, đau ốm. Các địa phương cũng cho rằng so với quy định trước đó (Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND) thì mức bồi dưỡng 300.000 đồng/tháng đối với một số chức dnah khác theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND là quá thấp, dẫn đến có sự hạn chế trong việc hoạt động các phong trào, hiệu quả công việc không cao.

Nhiều kiến nghị về tổ chức và chế độ chính sách

Tại Hội nghị, từ tham luận đến phát biểu trực tiếp đều kiến nghị Trung ương, HĐND, UBND tỉnh sớm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập với tinh thần sắp xếp tinh gọn tổ chức thôn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, một số địa phương đề nghị xem xét cho chủ trương chia tách một số thôn có quy mô hộ gia đình quá lớn, diện tích rộng; quy định thống nhất về mức phụ cấp đối với NHĐKCT thôn; bổ sung chức danh và nâng mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn; nghiên cứu có chích sách hỗ trợ, động viên đối với Tổ trưởng các tổ đoàn kết,…

Một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu kiến nghị là sửa đổi quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm theo hướng nâng mức cao hơn và không khống chế chỉ được hưởng 1 mức cao nhất trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh. Đồng thời, một vài địa phương cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét ủy quyền HĐND cấp huyện quyết định việc đổi tên thôn thay vì trình HĐND tỉnh như quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong thời gian qua, nhất là việc tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phòng chống bão lũ,… Các ý kiến tham gia tại Hội nghị và kết quả 03 năm sắp xếp thôn chính là những thông  tin thực tiễn sinh động để UBND tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi các quy định chưa phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND để giải quyết những bất cập về phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm, mức bồi dưỡng các chức danh. Đồng thời nghiên cứu có cơ chế khuyến khích đội ngũ trẻ tham gia các công việc ở thôn; nâng mức khóan kinh phí hoạt động ở thôn; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở.

Về tổ chức lại các thôn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị “giữ ổn định là chủ yếu”, các địa phương rà soát, đánh giá lại hoạt động của các thôn có quy mô lớn để đề xuất cụ thể, tránh gây xáo trộn. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đối với 83 thôn đạt dưới 50% tiêu chuẩn; đối với thôn ở vùng núi cao, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì nghiên cứu cơ chế riêng về chế độ chính sách và quy mô dân số, dựa trên đặc thù phân bố dân cư và địa hình để thành lập thôn.

Tác giả: Trí Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website