Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Đề xuất giảm 50% mức thu đối với 13 khoản phí, lệ phí

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 15:13 | 09/11 Lượt xem: 243


Đây là một trong số các nội dung do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 tới đây.
Theo danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015, có 22 khoản phí và 7 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh. Và tại các Nghị quyết 33/2016, 07/2017, 21/2017, HĐND tỉnh đã quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng đối với 16 khoản phí và 07 khoản lệ phí. Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 09.11.2020, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn 13706/BTC-CST ngày 09.11.2020, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giảm 50% mức thu đối với 08 khoản phí, 05 khoản lệ phí; và việc giảm mức thu này chỉ được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 
Theo quan điểm của Sở Tài chính đề xuất nêu trên nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho mọi người dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, nhất là tại thời điểm khó khăn vì đại dịch bệnh Covid-19; đồng thời cũng là giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Tham gia góp ý về nội dung này tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hôm qua ngày 8.11, đa số các sở ngành đều thống nhất cao; một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở vì sao chỉ áp dụng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong khi dịch vụ công trực tuyến hiện nay có đến 4 mức độ. Đồng thời nên có phương án hỗ trợ, cấp bù đối với các đơn vị khi thực hiện giảm mức thu để tạo điều kiện cho các đơn vị trong cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.
Về thời gian áp dụng, Sở Tài chính đề xuất chỉ áp dụng trong 01 năm 2022; tùy diễn biến thực tế để trình HĐND tỉnh quyết định việc kéo dài phù hợp./.


Tác giả: Trí Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website