Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Trả lời kiến nghị cử tri

Khóa:
select
Kỳ họp:
select
Tiêu đề:
STTKhóaKỳ họpTiêu đềTệp tin văn bản
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 37 items in 2 pages
1 Khóa IX Kỳ họp thứ 2 Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX
2 Khóa IX Kỳ họp thứ 3 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX
3 Khóa VIII Kỳ họp thứ 15 Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII
4 Khóa VIII Kỳ họp thứ 15 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khóa VIII
5 Khóa VIII Kỳ họp thứ 14 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 14-HĐND tỉnh khóa VIII
6 Khóa VIII Kỳ họp thứ 12 Báo cáo Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII
7 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực công thương
8 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế
9 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp
10 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, bồi thường thiệt hại, tái định cư, giao thông
11 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực tài chính, ngân sách
12 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
13 Khóa VIII Kỳ họp thứ 9 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 về Lĩnh vực văn hóa - xã hội và các vấn đề khác
14 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực công thương
15 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế
16 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp
17 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, bồi thường thiệt hại, tái định cư, giao thông
18 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực tài chính, ngân sách
19 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
20 Khóa VIII Kỳ họp thứ 8 Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tài liệu kỳ họp

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày