Chi tiết văn bản

    VĂN BẢN PHÁP LUẬT   
  
Số ký hiệu 47/BC-HĐND
Ngày ban hành 02/07/2015
Người ký Nguyễn Đức
Trích yếu Thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về
bãi bỏ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006 về thực hiện
chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung
Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Ban Kinh tế & Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo (109)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 379 (lượt), tải về 25 (lượt)
Ghi chú

Văn bản đính kèm:
 
Trở về

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn