Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Diễn đàn của đại biểu

Hoạt động HĐND tỉnh năm 2021: Phát huy vai trò, trách nhiệm mỗi chủ thể
Vượt qua nhiều khó khăn khách quan và cả thay đổi về tổ chức. Năm 2021 – năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, HĐND, các cơ quan thuộc HĐND tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc....
Kiến nghị hoàn thiện chính sách, quy định liên quan sắp xếp đơn vị hành chính
Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 28.12.2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đã đề ra yêu cầu tổng kết, đánh giá việc thực hiện giai đoạn 2019-2021 để hoàn thiện quy định, xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp giai đoạn 2022 - 2030 phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025: Huy động sự tham gia của địa phương từ các hội nghị tham vấn
Với mục đích huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến của các địa phương về dự thảo Nghị quyết quy định “Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025” làm cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành phù hợp tình hình thực tiễn.
Trao đổi, truyền đạt nhiều kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động
Trong 03 ngày từ 16 đến hết 18.11.2021 lớp tập huấn đối với giảng viên, báo cáo viên, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ đến điểm cầu 61 tỉnh, thành phố.
Đề nghị bổ sung biên chế phù hợp nhiệm vụ được giao thêm
hực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, thời gian gần đây nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ.

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website