Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Diễn đàn của đại biểu

Xem xét, cơ cấu cấp ủy cùng cấp chức danh Trưởng ban HĐND
Qua tổng kết việc triển khai thực hiện, cùng với đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực nhiều địa phương kiến nghị việc nghiên cứu tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách và nên có quy định thống nhất để các địa phương thực hiện; cơ cấu, nhân sự đại biểu chuyên trách bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và kỹ năng hoạt động. Trong đó, chức danh Trưởng các Ban của HĐND cần xem xét, cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp để...
Nắm bắt những điểm mới, nội dung trọng tâm
Tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV tại điểm cầu các địa phương, đại diện Thường trực HĐND các địa phương đánh giá cao ý nghĩa, vai trò của hội nghị. Không chỉ quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành, hội nghị lần này sẽ tác động, thúc đẩy mạnh mẽ để Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành Trung ương, địa phương vào cuộc chủ động, trách nhiệm; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp...
Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản (Bài 2)
Từ thực trạng công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trong thời gian qua cần phân tích tìm nguyên nhân để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.
Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản (Bài 1)
Tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nói riêng và của quốc gia nói chung
Tổ đại biểu cần được sử dụng con dấu của HĐND khi giám sát
Để phát huy vai trò giám sát của Tổ đại biểu HĐND, nhất là đối với những vụ việc bức xúc nổi cộm ở cơ sở, cần bổ sung quy định về Thư ký tham mưu, phục vụ cho hoạt động giám sát của Tổ; quy định Tổ đại biểu HĐND được sử dụng con dấu của HĐND khi triển khai hoạt động giám sát của Tổ; bổ sung quy định về trình tự tiến hành giám sát của Tổ đại biểu…
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website