Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Cần thống nhất trong áp dụng quy định về người hoạt động không chuyên trách

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:23 | 06/11 Lượt xem: 52924

Triển khai thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP là một nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp. Tuy nhiên với những quy định mới về số lượng, chế độ chính sách có phần ngặt nghèo hơn, dự báo sẽ có những tác động không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Một chính sách hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế, có tác động tích cực với đối tượng điều chỉnh là một yêu cầu đối với các chủ thể tham gia xây dựng chính sách.

Người hoạt động không chuyên trách gồm những ai?

          Quy định cụ thể về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (viết tắt NHĐKCT) là một nội dung thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, hệ thống lại các quy định và tham khảo nghị quyết của nhiều tỉnh thì chưa thống nhất câu trả lời về vấn đề “Người hoạt động không chuyên trách gồm những ai?”. Công an viên thường trực cấp xã (nơi chưa bố tr