Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Các Tổ đại biểu của HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề năm 2023

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:14 | 02/11 Lượt xem: 131

Triển khai Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh ban hành các Quyết định thành lập 06 Đoàn giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, đề nghị Trưởng Đoàn giám sát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Đoàn; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề cương triển khai thực hiện các hoạt động giám sát; thông báo chương trình, thành phần Đoàn giám sát cho các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát theo quy định; báo cáo kết quả giám sát về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/11/2023. 

Thực hiện Quyết định trên, đến nay các Đoàn giám sát đã ban hành Kế hoạch, đề cương giám sát gửi các địa phương, đơn vị giám sát. Đoàn giám sát các Tổ đại biểu thuộc khu vực đồng bằng, gồm Tổ đại biểu số 1 (TP Hội An, TX Điện Bàn), Tổ đại biểu số 2 (các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn), Tổ đại biểu số 4 (các huyện: Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức), Tổ đại biểu số 5 (TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành) sẽ giám sát Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng lúa) bị bỏ hoang giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn Tổ phụ trách.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại KCN Tam Thăng vào năm 2022.

Riêng 2 Đoàn giám sát các Tổ đại biểu thuộc khu vực miền núi gồm Tổ đại biểu số 3 (các huyện: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn), Tổ đại biểu số 6 (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh) chọn nội dung giám sát về Tình hình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh trên địa bàn do Tổ phụ trách.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp kết quả giám sát của các Tổ đại biểu, trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2023 xem xét, cho ý kiến.

Tác giả: Tấn Quang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: