Thông tin kỳ họp

Truy nhiều vấn đề “nóng”, dân sinh bức thiết

Truy nhiều vấn đề “nóng”, dân sinh bức thiết

Cùng với tập trung bàn thảo để ban hành những nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng cử tri, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, điểm nhấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X chính là tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm...

Kết hợp xem xét báo cáo và chất vấn hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng

Kết hợp xem xét báo cáo và chất vấn hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng

Ngoài việc xem xét báo cáo thường kỳ về kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Kỳ họp 12, HĐND tỉnh đã kết hợp hình thức giám sát thông qua...

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của UBND, TAND, Viện KSND về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động các cơ quan này trong năm 2022. Các đại biểu HĐND đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng,...

Sử dụng chỉ tiêu biên chế hiệu quả hơn

Sử dụng chỉ tiêu biên chế hiệu quả hơn

Trong bối cảnh nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp các dịch công theo yêu cầu xã hội ngày càng tăng nhưng các cơ quan, đơn vị và địa phương phải thực hiện đạt mục tiêu, lộ trình tinh giảm biên chế theo giai đoạn 05 năm và từng năm thì việc sử dụng kịp...

Kỳ họp thứ mười hai, thông qua 27 nghị quyết

Kỳ họp thứ mười hai, thông qua 27 nghị quyết

Sáng nay 09.12, kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khoá X tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu góp ý, biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X