Thông tin kỳ họp

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba: Thông qua 13 nghị quyết

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba: Thông qua 13 nghị quyết

Chiều nay 21.3, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp tiến hành phiên thảo luận chung tại hội trường và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Bế mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Khai mạc kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X

Khai mạc kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X

Khai mạc kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 17.3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X. Ông Hà Đức Tiến - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có ông Nguyễn Công Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh...

Họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp HĐND chuyên đề

Họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp HĐND chuyên đề

Chiều ngày 16.3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Trần Thị Bích Thu,Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Sáng nay 16.3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Tài chính về các nội dung liên quan trình họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X do Sở chủ trì tham mưu. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...