HĐND Huyện

HĐND Tiên Phước: Quan tâm nâng cao chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết

HĐND Tiên Phước: Quan tâm nâng cao chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo yêu cầu công việc

Hiệp Đức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ nhà ở

Hiệp Đức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ nhà ở

Chiều ngày 10/4, đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên trong đoàn giám sát đã có buổi làm việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ nhà ở tại xã Quế...

HĐND huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XII

HĐND huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XII

Sáng ngày 10/4, Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề). Ông Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Lý...

Thường trực HĐND huyện Thăng Bình giao ban với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn

Thường trực HĐND huyện Thăng Bình giao ban với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các xã, thị trấn

Sáng ngày 29/3, Thường trực HĐND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã thường kỳ Quý I năm 2024. Đồng chí Phan Công Vỹ - Tỉnh ủy viên, Bí...

HĐND huyện Duy Xuyên tổ chức thành công kỳ họp thứ 18

HĐND huyện Duy Xuyên tổ chức thành công kỳ họp thứ 18

Ngày 28/3/2024, HĐND huyện Duy Xuyên tổ chức thành công kỳ họp thứ 18. Đây là kỳ họp chuyên đề để quyết định một số nội dung quan trọng của huyện

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Thăng Bình: thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Thăng Bình: thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 15/3, HĐND huyện Thăng Bình khoá XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 16, thông qua các nghị quyết quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến

Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Hiệp Đức tổng kết quy chế phối hợp

Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Hiệp Đức tổng kết quy chế phối hợp

Chiều ngày 24/01/2024; Thường trực HĐND-UBND và BTT UBMTTQVN huyện Hiệp Đức hội nghị tổng kết chương trình thực hiện quy chế phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024