Diễn đàn đại biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện

Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện đối với 02 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Định giá đất và đấu giá đất

Định giá đất và đấu giá đất

Chín mươi phần trăm (90%) tỷ lệ tài sản, trong đó hầu hết là tài sản công được mang ra đấu giá kể từ năm 2017 đến 2022 là quyền sử dụng đất cùng với những bất cập trên lĩnh vực này đã khiến việc định giá, đấu giá đất đai trở thành vấn đề chung cần phải...

Các Tổ đại biểu của HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề năm 2023

Các Tổ đại biểu của HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề năm 2023

Triển khai Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh ban hành các Quyết định thành lập 06 Đoàn giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, đề nghị Trưởng Đoàn...

Nhiều bất cập trong các khoản thu đầu năm học

Nhiều bất cập trong các khoản thu đầu năm học

Năm học 2023 - 2024 đã bắt đầu được hơn 2 tháng, hoạt động dạy và học của hầu hết các đơn vị trường học triển khai cho năm học mới đi vào nề nếp, cùng với đó các cấp học mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS đến THPT trên địa bàn tỉnh đều đã hoàn thành việc...

Cần có giải pháp quyết liệt để quản lý, sử dụng đất hiệu quả

Cần có giải pháp quyết liệt để quản lý, sử dụng đất hiệu quả

Đất đai luôn giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững đòi hỏi phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đây được xem là công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở khoanh định quỹ đất phục...

ĐẦU TƯ CÔNG – GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

ĐẦU TƯ CÔNG – GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc...

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã pháp định hoạt động giám sát của HĐND; quy định rõ nội dung, hình thức, trình tự giám sát của từng chủ thể giám sát; là căn cứ pháp lý quan trọng để hoạt động giám sát của HĐND có chất lượng, hiệu quả