Diễn đàn đại biểu

Dự thảo nghị định về tinh giản biên chế - thu hẹp đối tượng, bổ sung chính sách

Dự thảo nghị định về tinh giản biên chế - thu hẹp đối tượng, bổ sung chính sách

Đánh giá kết quả 08 năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 03 Nghị định (NĐ 108 năm 2014, NĐ 113 năm 2018 và NĐ 143 năm 2020); đồng thời cụ thể hóa một số quy định của Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến chính sách tinh giản biên...

Tăng cường vai trò của HĐND trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

Tăng cường vai trò của HĐND trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân; bởi đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân....

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mở rộng đối tượng, thời hạn thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mở rộng đối tượng, thời hạn thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục...

Điều 173 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về “Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích” thường gọi là đất 5% vẫn giữ nguyên như Điều 132 Luật Đất đai hiện hành với 04 khoản quy định về: việc trích lập quỹ đất; mục đích sử dụng quỹ đất; đối...

Thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Tròn một năm sau Hội nghị Toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại miền Bắc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, hôm qua, 21.2, đại diện Thường trực HĐND 63 tỉnh, thành...

Những con số “biết nói”

Những con số “biết nói”

Năm 2022, qua giám sát của HĐND cấp tỉnh, đã có 8.083/11.229 kiến nghị được giải quyết (tỷ lệ 70,39 %), một số tỉnh có tỷ lệ giải quyết đạt 100%; số kiến nghị cử tri được giải quyết trung bình của cả nước là 83,05%, nhiều tỉnh có tỷ lệ giải quyết đạt...

Góp ý Dự thảo Luật đất đai: Kiến nghị quy định HĐND cấp huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất hằng năm

Góp ý Dự thảo Luật đất đai: Kiến nghị quy định HĐND cấp huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất hằng năm

Điều 71 Dự thảo Luật Đất đai quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ nguyên so với quy định hiện hành Luật Đất đai 2013. Theo đó, HĐND cấp huyện chỉ có thẩm quyền thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đối...

Bài cuối: Tránh thất thoát tài nguyên, bảo vệ môi trường

Bài cuối: Tránh thất thoát tài nguyên, bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri liên quan đến việc thi công hoàn thiện tuyến đường ĐT 609B (đoạn giáp nối với Quốc lộ 14B), không để tồn tại kéo dài nhằm bảo đảm giao thông, đi lại của người dân; tiếp tục chỉ đạo các cơ...