Diễn đàn đại biểu

Trao 220 suất quà tết cho người dân vùng đông Thăng Bình

Trao 220 suất quà tết cho người dân vùng đông Thăng Bình

Chiều nay 11/1, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X - đơn vị bầu cử số 15 (huyện Thăng Bình) phối hợp VietinBank chi nhánh Hội An tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn của 11 xã, thị trấn vùng đông Thăng Bình

SỰ KIỆN LỊCH SỬ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

SỰ KIỆN LỊCH SỬ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và sự ra đời của Quốc hội là sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta, mang ý nghĩa và tầm vóc quốc tế. Ngày 2/9/1945 - Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cùng với việc bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, một trong những...

Nhiều điểm mới trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2022

Nhiều điểm mới trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2022

Năm 2022 – năm thứ hai trong nhiệm kỳ hoạt động 05 năm 2021 – 2026 của HĐND tỉnh khóa X đang dần khép lại. Với 08 kỳ họp được tổ chức; nhiều cuộc giám sát chuyên đề được triển khai với phương thức tiến hành, xem xét báo cáo được đổi mới; hoạt động chất...

Bài 3: Kiến nghị nhiều giải pháp

Bài 3: Kiến nghị nhiều giải pháp

Nhận diện rõ những bất cập, hạn chế cả về khách quan lẫn chủ quan sau 4 năm sắp xếp thôn, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị nhiều vấn đề trong tổ chức thực hiện các quy định hiện hành và cả chủ trương, định hướng về sắp xếp thôn,...

Bài 2: Không ít vướng mắc bấp cập

Bài 2: Không ít vướng mắc bấp cập

Hiệu quả khi sắp xếp, giảm số lượng thôn đã được thực tiễn khẳng định. Tuy vậy do nhiều nguyên nhân khác nhau đã phát sinh không ít những vướng mắc, bất cập sau quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp.

Hiệu quả từ một chủ trương đúng

Hiệu quả từ một chủ trương đúng

Nhìn nhận đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và hạn chế sau 04 năm thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn). Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng trong...

Phát huy trách nhiệm của đại biểu và ngành hữu quan

Phát huy trách nhiệm của đại biểu và ngành hữu quan

Thành công các phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND có yếu tố đặc biệt quan trọng từ điều hành khoa học, công tâm và bản lĩnh của Chủ tọa với vai trò “nhạc trưởng” để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cả đại biểu và các ngành hữu quan, cộng đồng...