Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin đại biểu HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021


TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐẠI BIỂU THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND, CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND và UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đại  biểu chuyên trách

Điện thoại

Cơ quan (0510)

Di động

1. THÀNH PHỐ TAM KỲ

01

Nguyễn Văn Lúa

Chủ tịch HĐND

 

3851005

0913457020

02

Nguyễn Duy Ân

Phó Chủ tịch HĐND

X

3506068

0903580097

03

Đặng Thị Phú Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0942010262

04

Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng Ban Pháp Chế

 

03851644

0982409567

05

Lê Hoài Ngọc

Trưởng Ban KTXH

 

3813459

0905624625

06

Trương Thanh Khôi

Phó Ban Pháp chế

X

2478300

0911111357

07

Phan Thị Cẩm Bình

Phó Ban KTXH

X

2478300

0905729557

08

Nguyễn Hồng Lai

Chánh Văn phòng

 

086
8510510

0935753111

2. THÀNH PHỐ HỘI AN

01

Trần Ánh

Chủ tịch HĐND

 

3.861490

0905.193937

02

Nguyễn Văn Vinh

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.861317

0905.119519

03

Phan Ngọc Nhơn Kiệt

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.861277

0983.861085

04

Huỳnh Thị Kim Dung

Trưởng Ban KT-XH

X

3.915767

0935.622521

05

Đinh Phú Đông

Phó Ban KT-XH

 

3.920241

0913.419894

06

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Trưởng Ban Pháp chế

X

3.915767

0906.438619

07

Vương Quốc Hòa

Phó Ban Pháp chế

 

3.911556

0905.163562

08

Nguyễn Minh Lý

Chánh văn phòng

 

3.914829

0982.933107

3. THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

01

Đặng Hữu Lên

Chủ tịch HĐND

 

3.867.269

0903.565.392

02

Ngô Văn Trịnh

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.741.111

0983.589.544

03

Huỳnh Quang Trung

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.716.353

0985.456.620

04

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Ban Pháp chế

 

3.867.389

0913.423.040

05

Nguyễn Minh Hiếu

Trưởng Ban KT-XH

 

3.867.312

0905.222.679

06

Phùng Văn Bá

Phó Ban Pháp chế

X

3.757.333

0120.272.4638

07

Đoàn Thị Minh Nguyệt

Phó Ban KT-XH

X

3.757.222

0916.867.606

08

Trần Công Thiết

Chánh Văn phòng

 

3.867.256

0914.180.007

4. HUYỆN PHÚ NINH

01

Bùi Võ Quảng

Chủ tịch HĐND

   

0914.135.559

02

Nguyễn Thanh

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0905.127.753

03

Phan Thanh Thám

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0905.432.792

04

Đặng Vân

Trưởng Ban KT-XH

   

0913.959.097

05

Nguyễn Công Khai

Trưởng Ban Pháp chế

   

0914.030.515

06

Phan Thanh Bình

Phó Ban KT-XH

X

 

0913.691.359

07

Bùi Thị Ánh Nga

Phó Ban Pháp chế

X

 

01664.921.363

5. HUYỆN ĐẠI LỘC

01

Phan Xuân Quang

Chủ tịch HĐND

 

3 865 889

0914 303 220

02

Phạm Thị Kim Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0976 012 134

03

Võ Đình Tài

Phó Chủ tịch HĐND

X

3509866

0903.555542

04

Lương Tấn Thành

Trưởng Ban KT-XH

   

0982 578 250

05

Bùi Thị Hoanh

Phó Ban KT-XH

X

3 865 157

0905 432 809

06

Nguyễn Văn Đãi

Trưởng Ban Pháp chế

 

3 747 429

0905 192 507

07

Võ Nam Phước

Phó Ban Pháp chế

X

3 747 975

0982 031 895

6. HUYỆN DUY XUYÊN

01

Phan Xuân Cảnh

Chủ tịch HĐND

X

 

0905.205.106

02

Văn Bá Quang

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0935.464.494

03

Phạm Được

Trưởng ban KT-XH

   

0985.921.513

04

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng ban Pháp chế

   

0983.440.021

05

Nguyễn Thị Hồng Trang

Phó ban KT-XH

X

 

0989.284.217

06

Huỳnh Thị Hiền

Phó ban Pháp chế

X

 

0937.356.378

07

Trần Quốc Tuấn

Chánh văn phòng

   

0934.804.021

7. HUYỆN NÚI THÀNH

01

Nguyễn Tri Ấn

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

   

0913407067

02

Nguyễn Hữu Đạo

Phó Chủ tịch HĐND

 

3871258

0916875494

03

Trần Khanh

Phó Chủ tịch HĐND

 

3570666

0982777915

04

Đoàn Xuân Quang

Trưởng Ban Pháp chế

 

3871366

0903541736

05

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Ban Pháp chế

X

3871366

0935542727

06

Trần Thị Diệu Phúc

Trưởng Ban KT-XH

X

3871366

0947900477

07

Nguyễn Chí Dân

Chánh Văn phòng

 

3572158

0988951776

8. HUYỆN QUẾ SƠN

01

Lê Tấn Trung

Chủ tịch HĐND

 

3682405

 

02

Trương Thị Hồng Tuyến

Phó Chủ tịch HĐND

X

3649567

 

03

Doãn Hào

Phó Chủ tịch HĐND

X

3505104

 

04

Ngô Văn Nhanh

Trưởng  Ban Pháp chế

   

0977034442

05

Lê Quang Hòa

Trưởng  Ban KT-XH

   

0905451745

06

Nguyễn Ngọc Mai

Phó Ban Pháp chế

X

 

0986958560

07

Lê Thị Tám

Phó Ban KT-XH

X

3505009

 

08

Hồ Văn Dũng

Chánh Văn phòng

 

3505214

 

9. HUYỆN HIỆP ĐỨC

01

Phan Thái Bình

Chủ Tịch HĐND

   

0905139550

02

Võ Trung Việt

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0510 3606269

03

Nguyễn Thế Mẫn

Phó Chủ tịch HĐND

X

03601001

0972211735

04

Nguyễn Văn Nam

Trưởng Ban KT-XH

   

0948565717

05

Lưu Hoàng Ân

Trưởng Ban Pháp chế

 

2215368

0983356922

06

Nguyễn Thị Lệ Thắm

Phó Ban KT-XH

X

3883279

0977029610

07

Nguyễn Hữu Sơn

Phó Ban Pháp chế

X

 

01693362923

08

Hồ Ngọc Anh

Chánh Văn phòng

   

0510 3603186

10. HUYỆN THĂNG BÌNH

01

Phan Công Vỹ

Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND

   

0913423476

02

Nguyễn Đình Tư

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0905180959

03

Huỳnh Thạch

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

01645614944

04

Võ Tấn Thuận

Trưởng Ban Pháp chế

   

0905662851

05

Phan Thị Nhi

Trưởng Ban KT-XH

   

0917390459

06

Nguyễn Thanh Bình

Phó ban KT-XH

X

 

0985995008

07

Lê Thị Huệ

Phó ban Pháp chế

X

 

0932475129

11. HUYỆN NÔNG SƠN

01

Nguyễn Quang Khánh

Chủ tịch HĐND

 

3505539

 

02

Tào Thị Tố Điểm

Phó Chủ tịch HĐND

X

3505757

0943616477

03

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

X

3505202

0982100444

04

Bùi Xuân Trung

Trưởng Ban KT-XH

 

3505444

0976308521

05

Ngô Văn Sỹ

Trưởng Ban pháp chế

   

0982212636

06

Lê Văn Đáng

Phó Trưởng KT-XH

X

 

0981102269

07

Phan Mạnh Hà

Phó Ban pháp chế

X

 

0907132532

08

Nguyễn Chí Thanh

Chánh Văn phòng

 

3509810

0982770703

12. HUYỆN TIÊN PHƯỚC

01

Phạm Văn Đốc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

3.970.333

0903.567.229

02

Nguyễn Chính

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0979.497.559

03

Nguyễn Hùng Anh

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0905.444.998

04

Phan Văn Dương

Trưởng ban Pháp chế

 

3.894.678

0982.585.377

05

Nguyễn Văn Dũng

Phó ban Pháp chế

X

3.884.804

0979.920.732

06

Nguyễn Minh Xinh

Trưởng ban KT-XH

 

3.703.555

0983.716.353

07

Hồ Vũ Duy Linh

Phó ban KT-XH

X

3.884.804

0976.409.417

           

13. HUYỆN PHƯỚC SƠN

01

Phạm Thế Quyền

Bí Thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND

 

3881344

0913406416

02

Trần Thanh Hải

Phó Chủ tịch HĐND

X

6534333

0933678240

0912515551

03

Hồ Văn Phen

Phó Chủ tịch HĐND

X

3681100

01271278696

04

Võ Tấn Liêm

Trưởng Ban KT-XH

X

3881823

0905181125

05

Lê Đình Tài

Phó Ban KT-XH

X

3681179

0978712939

06

Hồ Văn Điều

Trưởng Ban Pháp chế

 

3881135

0982198966

07

Vũ Đình Cuối

Phó Ban Pháp chế

X

3881567

0979023366

08

Nguyễn Thị Hồng

Trưởng Ban Dân tộc

 

3881143

0976895827

09

Hồ Văn Hải

Phó Ban Dân tộc

X

3881566

0966549944

01662797413

10

Hồ Công Điểm

Chánh Văn phòng

 

3881208

0964818535

14. HUYỆN NAM GIANG

01

Chơ Rum Nhiên

Chủ tịch HĐND

 

3792368

0913433517

02

Zơ Râm Thị Hai

Phó chủ tịch HĐND

X

3792250

01684210191

03

A Vô Tô Phương

Phó chủ tịch HĐND

X

3792455

01694727171

04

La Lim Hậu

Trưởng Ban Pháp chế

 

3792615

0984762711

05

Doãn Xì

Trưởng Ban KT-XH

 

3792238

0982067050

07

Tăng Tấn Hưng

Phó Ban KT-XH

X

 

0978580657

08

Bhơ Nướch Thị Bích Hiền

Phó Ban Pháp chế

X

 

01686444304

06

Tơ Ngôl Với

Chánh Văn phòng

 

3792666

0982894279

15. HUYỆN ĐÔNG GIANG

01

Đỗ Tài

Chủ tịch HĐND

 

3.898.212

0914.228.357

02

Y Hải

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.898.285

01254.506.470

03

Giri Thái Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

X

3.898.210

01236.020.378

04

Lê Văn Trưởng

Trưởng Ban Pháp chế

 

3.898.459

0905.145.557

05

Nguyễn Ngọc Ân

Phó Ban Pháp chế

X

3.898.265

0945.871.196

06

Cao Tấn Truyên

Trưởng Ban KT-XH

 

3.898. 201

0905.256.589

07

Sa Va Na

Phó Ban KT-XH

X

3.898.265

01694.490.105

08

A Rất Thị Trinh

Trưởng Ban Dân tộc

X

 

01635.896.364

09

Đỗ Hữu Tùng

Phó Ban Dân tộc

 

3. 898.450

0915.011.323

10

Dương Văn Chung

Chánh Văn phòng

 

3.607.677

0905.180.383

16. HUYỆN TÂY GIANG

01

Bh'riu Liếc

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy,                      Chủ tịch HĐND

   

0169.9995999

02

Phùng Thị Dung

Phó Chủ tịch HĐND

X

.3796020

0905.320316

03

Pơloong Đinh

Phó Chủ tịch HĐND

X

.3796095

0165.7182346

04

Cơlâu Hạnh

Trưởng Ban Dân tộc

 

.3796536

0974.289777

05

Phạm Văn Xứng

Trưởng Ban Pháp chế

 

.3609039

0965.936633

06

Trần Văn Quang

Trưởng Ban KT- XH

 

.3796035

0903.535070

07

Hồ Xuân Danh

Phó Ban Dân tộc

X

.3796045

0985.707525

08

Nguyễn Văn Việt

Phó Ban Pháp chế

X

.3796045

0988.332509

09

Nguyễn Thị Kim Ánh

Phó Ban KT- XH

X

.3796045

0968.589186

10

Bríu Thị Sen

Chánh Văn Phòng

 

.3796018

0976485305

17. HUYỆN NAM TRÀ MY

01

Lê Thanh Hưng

Chủ tịch HĐND

 

3880.707

0914782397

02

Phùng Thị Thương

Phó Chủ tịch HĐND

X

3880015

01677153007

03

Nguyễn Đình An

Phó Chủ tịch HĐND

X

3880015

0968204747

04

Nguyễn Tấn Thành

Trưởng Ban KT-XH

 

3880026

0979889891

05

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trưởng ban Pháp chế

 

3880027

0914243846

06

Nguyễn Văn Cẩn

Trưởng ban Dân tộc

 

3880028

01674020456

07

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Phó ban KT-XH

X

3880015

01216725567

08

Nguyễn Hoài Hiếu

Phó ban Pháp chế

X

3880015

0917986941

09

Hồ Quốc Khánh

Phó ban Dân tộc

X

3880015

0868455447

10

Nguyễn Đình Bình

Chánh Văn phòng

 

3880015

0917986983

18. HUYỆN BẮC TRÀ MY

01

Huỳnh Thị Thùy Dung

Chủ tịch HĐND

   

0989859113

02

Nguyễn Hồng Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0967140595

03

Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

X

 

0914022179

04

Hoàng Thanh Long

Trưởng ban KT-XH

   

01657740270

05

Phan Công Lương

Trưởng ban Pháp chế

   

01696848277

06

Nguyễn Thị Hồng  Lê

Phó ban KT-XH

X

 

0973606276

07

Nguyễn Thanh Hùng

Phó ban Pháp Chế

X

 

0985404437

08

Lê Nho Triều

Chánh Văn phòng

   

0977292757

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH tổng hợp

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website