Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Liên kết web

select

Liên kết Website