Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm
2 Gợi ý thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X
3 Quyết định triệu tập tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website