Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tổng hợp góp ý của đại biểu
2 Gợi ý thảo luận kỳ họp thứ hai mươi hai, HĐND tỉnh khóa X
3 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ hai mươi hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 GIẤY MỜI Tham dự kỳ họp thứ hai mươi hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ

Liên kết web

select

Liên kết Website