Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 Kế hoạch tổ chức kỳ 8, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất)

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website