Thông tin Kinh tế - Xã hội

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X: Bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X: Bổ sung nguồn lực thúc đẩy phát triển

Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua các chương trình, đề án, chủ yếu là phân bổ vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư một vài dự án, bổ sung nguồn...

Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba: Thông qua 13 nghị quyết

Bế mạc kỳ họp thứ mười ba: Thông qua 13 nghị quyết

Chiều nay 21.3, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp tiến hành phiên thảo luận chung tại hội trường và biểu quyết thông...

Liên kết Website