Thông tin Kinh tế - Xã hội

Thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thiết lập nền tảng phát triển bền vững

Thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thiết lập nền tảng phát triển bền...

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 17 vào ngày 28/11 và sẽ chờ Thủ tướng...

Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân

Hoạt động HĐND huyện, TX, TP

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh, chiều 30/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Nghiên cứu – Trao đổi

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện

Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện đối với 02 dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến. Ông...

Liên kết Website