Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 36, văn bản 1 đến 20 trong 705 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
Số: 166/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2023  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 3) và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
3 Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
4 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023
Số: 145/BC-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 27/06/2023  Người ký: Võ Xuân Ca
5 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
7 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai
8 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
Số: 110/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 11/07/2022  Người ký: Võ Xuân Ca
9 Cập nhật thông tin danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
10 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh quy định phân cấp chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
11 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cập nhật thông tin danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
13 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 3) và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
15 Tổng hợp góp ý của đại biểu
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/6/2022 của HĐND tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai
17 Quy định nội dung, mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
19 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
20 Quy định mức chi giải thưởng cho thí sinh đạt giải cuộc thi “Học trò xứ Quảng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Liên kết web

select

Liên kết Website