Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 20 trong 36, văn bản 381 đến 400 trong 705 văn bản.
381 Về việc đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ
Số: Số 8178/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
382 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
383 Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Trà My
Số: 7627/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/10/2021  Người ký: Trần Văn Tân
384 Dự thảo Nghị quyết về Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh
385 Quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
386 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
1.Dự án Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Namvà Công an các huyện, thị xã, thành phố
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Trụ sở Huyện ủy Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3.Dự án Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình (quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
387 Điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của huyện Thăng Bình, Núi Thành tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1. Điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
Số: 5812/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 01/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
2. Điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch năm 2021 của huyện Núi Thành đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021
Số: 6339/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
388 Bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn
1. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thị xã: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn
Số: 5811/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 01/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
3. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 huyện Quế Sơn
Số: 6641/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
389 Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án
1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: 6385/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Hồ Quang Bửu
2. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: 6385/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Hồ Quang Bửu
390 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 6501/TTr-UBND  Ngày ban hành: 23/09/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
391 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
392 Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
393 Về thông qua đề án thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương
thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
394 Về chủ trương bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu
395 Đề nghị xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam
Số: 6249/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
396 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021
397 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
398 Về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An
399 Về việc quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
400 Thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
Số: 114/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website