Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 21 trong 34, văn bản 401 đến 420 trong 665 văn bản.
401 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
402 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
403 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: Số 6137  Ngày ban hành: 14/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
404 Về việc đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang
Số: Số 4732/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
405 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 131/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/09/2021  Người ký: Nguyễn Đức
406 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: Số 5885/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
407 cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước
408 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025
409 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 66/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
410 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
411 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian đến
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/01/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
412 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
Số: 49/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
413 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
414 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
415 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết về đề nghị sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐNDngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
416 Tổng kết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: Số 58/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
417 Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Số: 21/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
418 Đề nghị hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung.
Số: 4490/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Trần Văn Tân
419 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
420 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Liên kết web

select

Liên kết Website