Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 21 trong 36, văn bản 401 đến 420 trong 705 văn bản.
401 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
402 Về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 05 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
403 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
404 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
405 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
406 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
Dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục:Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT UBND TỈNH TRÌNH
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
407 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
408 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
409 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ
410 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
Số: 107/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
411 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 3)
Số: 108/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
412 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
Số: 92/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
413 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
414 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
415 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030
Số: 97/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
416 Về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án
417 Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
Số: 5988/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
418 Dự thảo Nghị quyết kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
419 Dự thảo Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
420 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX

Liên kết web

select

Liên kết Website