Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 22 trong 36, văn bản 421 đến 440 trong 705 văn bản.
421 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2021
422 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
423 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh khóa IX, X và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X
Số: 83/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
424 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị chấm dứt hiệu lực các nghị quyết về quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Hà Đức Tiến
425 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 91/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Hà Đức Tiến
426 Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 132/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/09/2021  Người ký: Nguyễn Đức
427 cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước
428 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: Số 6137  Ngày ban hành: 14/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
429 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh về Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
430 Về việc đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang
Số: Số 4732/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
431 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 131/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/09/2021  Người ký: Nguyễn Đức
432 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: Số 5885/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
433 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025
434 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về cho ý kiến về Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn ADB
435 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
436 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)
437 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
438 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021
Số: 68/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
439 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
440 Thẩm tra đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021của UBND tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website