Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 26 trong 36, văn bản 501 đến 520 trong 705 văn bản.
501 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 03/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
502 Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Số: 2028/TTr-UBND  Ngày ban hành: 12/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
503 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 10/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
504 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 08/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
505 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Số: 07/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
506 Về việc thông qua phương án và ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1781/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
507 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 06/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
508 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: 02/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
509 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025
Số: 05/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
510 Kết quả khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; thực hiện quy định chuyển xếp lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cấp huyện
Số: 164/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/12/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
511 Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay
Số: 161/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/12/2020  Người ký: Nguyễn Đức
512 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2021
Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
513 Đề nghị cho ý kiến về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
514 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
515 Về việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1922/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
516 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Số: 1873/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
517 Về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 1971/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
518 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1974/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
519 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 1955/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
520 Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số: 1949/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân

Liên kết web

select

Liên kết Website