Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 28 trong 36, văn bản 541 đến 560 trong 705 văn bản.
541 Đề nghị thông qua Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 1099/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
542 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối (2016-2020) tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ
Số: 1260/TTr-UBND  Ngày ban hành: 11/03/2021 
543 Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1172/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
544 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 101/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
545 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 102/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
546 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết
Số: 106/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
547 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang
Số: 104/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
548 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 105/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
549 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 100/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
550 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn
551 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc
Số: 103/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
552 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
Số: 93/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
553 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
Số: 95/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
554 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Số: BC 107/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
555 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025
Số: 86/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
556 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (19,77 ha)
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
557 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)
Số: 85/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
558 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
Số: 88/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
559 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018
Số: 87/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
560 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 91/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website