Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 29 trong 36, văn bản 561 đến 580 trong 705 văn bản.
561 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang,Bắc Trà My, Đại Lộc
Số: 89/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
562 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Số: 92/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
563 Đề nghị thông qua Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Số: 1100/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
564 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bố trí nguồn vốn để thực hiện
Số: 69/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
565 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số: 83/BC-HDND  Ngày ban hành: 14/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
566 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về phiên họp giải trình “Việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”
Số: 34/TB-HĐND  Ngày ban hành: 07/07/2020  Người ký: Phan Việt Cường
567 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Số: 94/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
568 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri sau giám sát tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019
Số: 39/BC-HĐND  Ngày ban hành: 08/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
569 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020
Số: 38/BC-HĐND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
570 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Số: 64/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
571 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
572 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
573 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
574 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 61/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
575 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
576 Đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m)
Ngày ban hành: 01/03/2021  Người ký: 995/TTr-UBND
577 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
Số: 58/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
578 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
579 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng nhà ở khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Số: 52/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
580 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu
Số: 49/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website