Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 30 trong 34, văn bản 581 đến 600 trong 680 văn bản.
581 Về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 352/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
582 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 1)
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
583 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 20/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
584 Về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 6997/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
585 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6987/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
586 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
Số: 18/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
587 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn
Số: 13/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
588 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 7113/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
589 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
590 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 15/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
591 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 16/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
592 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Quảng Nam
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
593 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số: 7170/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
594 Đề nghị ban hành Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 7144/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
595 Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc đề xuất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Số: 7131/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
596 Về việc thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Số: 7024/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Trần Văn Tân
597 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023
Số: 7171/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
598 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số: 7011/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
599 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
600 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 6746/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Liên kết web

select

Liên kết Website