Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 31 trong 31, văn bản 601 đến 608 trong 608 văn bản.
601 Thực hiện công tác nhân sự
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 60/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7109/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7110/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020
Số: 61/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
602 Báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019
Số: 7078/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
603 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam
Số: 6925/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
604 Điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Số: 6767/TTr-UBND  Ngày ban hành: 12/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
605 Về kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
Số: 6869/TTr-UBND  Ngày ban hành: 18/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
606 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 7115/Tr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
607 Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Số: 6480/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/10/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
608 Về thông qua đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2021
Số: 6147/TTr-UBND  Ngày ban hành: 15/10/2019  Người ký: Đinh Văn Thu

Liên kết web

select

Liên kết Website