Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
2 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
3 Nghị quyết về thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
4 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
5 Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
6 Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website