Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 10:51 | 30/12 Lượt xem: 391

Sáng ngày 29.12, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ Văn phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2021, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết thúc nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX, bắt đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa X. Trong điều kiện tổ chức, nhân sự của Đảng bộ, của cơ quan có nhiều thay đổi vào đầu nhiệm kỳ, song Đảng bộ Văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND và Đảng ủy Khối các cơ quan, lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.Trong công tác chuyên môn, đã lãnh đạo tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh 03 kỳ họp Quốc hội, triển khai lấy ý kiến góp ý vào nhiều dự án luật; tổ chức thành công 08 kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó 02 kỳ họp thường kỳ và 06 kỳ họp chuyên đề; ban hành 130 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, công tác nhân sự. Trong đó, kỳ họp thứ 22 ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đảm bảo. Lãnh đạo tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo, chất lượng. Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tham gia chỉ đạo thực hiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thành công hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra hơn 150 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh; tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát với hơn 100 cuộc làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Đối với công tác xây dựng Đảng, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công 11 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng ủy khối về "Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng”. Lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng, thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và 05 chi bộ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo theo quy định. Lãnh đạo thực hiện đảm bảo việc đánh giá chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 19.10.2021 của Tỉnh ủy, kết quả 100% đảng viên (42/42) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2021. Đồng thời đề nghị trong năm 2022, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đặc biệt thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 22/7/2021 của Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021-2025 và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến.

Dịp này, Đảng bộ khen thưởng 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022./.

Tác giả: Ánh Minh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website