Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI KỲ HỌP THỨ CHÍN – HĐND TỈNH KHÓA X

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:40 | 18/07 Lượt xem: 3309

Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Quảng Nam trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước ộng hòa XHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam,

    Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và Quý vị khách mời,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Quảng Nam,

Tôi rất vui mừng và vinh dự khi về dự kỳ họp thứ chín - kỳ họp định kỳ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá những thành tựu đạt được 6 tháng đầu năm, nhìn nhận những khó khăn, thách thức để có giải pháp hoàn thành toàn diện mọi mặt các mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra cho năm 2022.

Qua theo dõi và qua các báo cáo trình HĐND tại kỳ họp, đặc biệt là phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho thấy 6 tháng đầu năm tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm khá cả nước; thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp đi vào thực chất; GRDP tăng 12,8% đứng thứ 4 của cả nước, thứ 2 trong vùng Bắc trung bộ và duyên hải Miền trung, cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm Miền trung; tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì phát triển, phục hồi mạnh mẽ; khu vực dịch vụ phục hồi, khách du lịch tăng cao; thu ngân sách đạt 79% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 53% so với cùng kỳ; chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới, giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả nhất định; văn hóa, giáo dục, công tác an sinh xã hội, y tế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quan tâm; công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường; Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Nam triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khóa X. Ảnh: ĐT

Kết quả nổi bật nêu trên có đóng góp tích cực, rất quan trọng của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã cùng với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN và các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. HĐND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, trong đó có những chính sách phạm vi rộng, nhiều đối tượng thụ hưởng, tác động lớn đến phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các quý vị đại biểu,

Thành tựu 6 tháng đầu năm 2022 là cơ bản, nhưng cũng còn những bất cập, khó khăn, thách thức các đồng chí đã nêu trong các báo cáo như khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại – dịch vụ dư địa còn lớn nhưng tăng trưởng chưa đạt mục tiêu; nguồn thu trong trung hạn, nhất là nguồn thu từ đất còn nhiều rủi ro, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quy hoạch nhất là lập quy hoạch tỉnh còn chậm; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn khó khăn; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương… Đời sống của đồng bào miền núi còn nhiều khó khăn, hậu quả thiên tai còn phải khắc phục trong nhiều năm.

Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lạm phát, suy giảm kinh tế tiềm ẩn ở nhiều nền kinh tế lớn; bối cảnh trong nước có nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước nhưng giá cả hàng hóa, vật tư chiến lược, xăng, dầu, phân bón và nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tăng cao, tăng trưởng, lạm phát, thu, chi ngân sách, bội chi, nợ công còn nhiều rủi ro, thách thức. Đây là bối cảnh cần quan tâm để có quyết sách đúng đắn, phát triển tỉnh Quảng Nam bền vững.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Tôi tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022 đã nêu trong các báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.