Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Bất cập trong quản lý nhà nước về môi trường

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:18 | 18/11 Lượt xem: 1578

Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) được tuân thủ chặt chẽ. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT còn nhiều bất cập thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lực quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT. Qua công tác giám sát, các đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều vấn đề liên quan.

Đoàn giám sát Tổ đại biểu số 02 HĐND tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại huyện Đại Lộc

Nhiệm vụ nhiều, nhân lực ít

Giám sát tại Đại Lộc – địa phương có đầy đủ các loại hình và có đến 12 cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường như xử lý rác thải, chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến gạch, sản xuất cồn, khu giết mổ tập trung gia súc, gia cầm,... đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết hiện tại Phòng chỉ có 01 chuyên viên tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về môi trường. Đối chiếu với quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện trên lĩnh vực môi trường thì 01 nhân lực ở Phòng không thể tham mưu đầy đủ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. 

Đối với cấp xã, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (hiệu lực từ ngày 1-1-2022) thì UBND cấp xã có 08 nhóm nhiệm vụ liên quan BVMT, trong đó có thực hiện thủ tục đăng ký môi trường. Tuy nhiên, công việc này được giao công chức địa chính – xây dựng – môi trường vừa quá tải về khối lượng công việc vừa hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ cũng là thách thức trong công tác quản lý. Đây cũng là thực trạng chung của một số địa phương khác.

Nhiệm vụ nhiều, nhân lực ít đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác quản lý. Cụ thể, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BVMT chưa được tiến hành thường xuyên; nhiều địa phương chỉ tiến hành khi có đơn thư phản ánh của người dân để xử lý vi phạm, chưa chủ động kiểm tra để phòng ngừa. Công tác theo dõi, giám sát các cơ sở thực hiện biện pháp khắc phục theo các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ. Tình trạng cơ sở sản xuất đối phó, thực hiện đầy đủ hồ sơ nhưng không thực hiện đúng theo báo cáo ĐTM, kế hoạch BVMT đã được phê duyệt vẫn còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, xử lý.

Ngoài việc thiếu nhân lực thì công tác phối hợp giữa các cấp cũng bộc lộ hạn chế. Việc phát hiện, xử lý vi phạm về BVMT giữa cơ quan chuyên môn các cấp cũng chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Mặc dù các cơ sở nằm trên địa bàn quản lý của huyện, xã nhưng khi có phản ánh hoặc sự cố môi trường phải đề nghị cơ quan cấp tỉnh thực hiện do địa phương thiếu các trang thiết bị cần thiết và theo quy định việc lấy mẫu hiện trường phải thông qua đơn vị có chức năng độc lập,.. điều này dẫn đến việc thiếu kịp thời trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Các bất cập từ yếu tố khách quan

Công tác quản lý của các địa phương gặp khó có một phần nguyên nhân từ các quy định pháp luật chưa hoàn thiện. Tại Đại Lộc với đặc thù có nhiều cơ sở chế biến bột cá và có phát sinh đơn phản ánh, kiến nghị của người dân về mùi hôi. Tuy nhiên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm lại gặp khó. Bởi theo hồ sơ môi trường được phê duyệt thì nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy chế biến bột cá phải đảm bảo độ tươi nhưng thực tế có trường hợp nguyên liệu bị thối rữa, hư hỏng trở thành nguyên nhân phát sinh mùi hôi nhưng quy định pháp luật hiện tại chưa có quy chuẩn đánh giá độ tươi nguồn nguyên liệu để có cơ sở xử phạt hành chính khi vi phạm. Việc chưa có chỉ tiêu quan trắc, phân tích về mùi cũng khiến cơ quan chức năng khó xác định cơ sở gây ô nhiễm về mùi  nên việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến mùi hôi gặp khó khăn.
 
Quan trắc môi trường là hoạt động giúp kiểm soát vấn đề môi trường; tuy nhiên với số lượng điểm quan trắc còn hạn chế, tầng suất quan trắc chưa đảm bảo đã khiến hoạt động này chưa phát huy hết hiệu quả. Về số lượng, mặc dù tỉnh đã có quy hoạch nhưng số lượng điểm quan trắc, tầng suất quan trắc tại một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu nên chưa kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về môi trường. Cạnh đó, việc quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến các cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh nhưng chưa kết nối hệ thống dữ liệu theo dõi cho cơ quan chuyên môn cấp huyện nơi có cơ sở sản xuất cũng là khó khăn trong công tác phối hợp theo dõi, quản lý.

Về kinh phí, theo phản ánh của các địa phương, khi lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh ngày lớn, yêu cầu xử lý ngày càng cao nhưng định mức kinh phí sự nghiệp môi trường chưa đảm bảo yêu cầu; phí thu gom, xử lý rác thải của các hộ gia đình, cá nhân thu không đạt và chưa có quy định về phân chia (kinh phí thu gom, kinh phí vận chuyển),.. cũng khiến các địa phương gặp khó; cá biệt có nơi xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng làm mất vệ sinh môi trường, cảnh quan. 

Một số kiến nghị

Qua giám sát, các đại biểu HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường. Cụ thể, về nhân sự, trong điều kiện chưa thể bổ sung biên chế như nhu cầu thì các địa phương cần có biện pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường; xây dựng quy chế phối hợp của các ngành, các cấp để nâng cao khả năng, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Song song với việc kiến nghị trung ương sửa đổi các quy định pháp luật về quan trắc môi trường thì tỉnh cần chỉ đạo rà soát quy hoạch để kịp thời bổ sung các điểm quan trắc, tăng tầng suất quan trắc để đảm bảo yêu cầu phát hiện kịp thời các vi phạm về môi trường; đồng thời nghiên cứu kết nối hệ thống dữ liệu về cơ quan chuyên môn cấp huyện nơi có cơ sở sản xuất để theo dõi, quản lý chặt chẽ.
Bên cạnh đó các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về môi trường, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm BVMT; yêu cầu cơ sở sản xuất chấp hành nghiêm pháp luật về môi trường, vận động người dân tham gia có trách nhiệm công tác BVMT; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát công tác BVMT; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò báo chí trong BVMT.

Tác giả: Thành Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website