Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Giai đoạn 2023-2025: Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 9:56 | 10/03 Lượt xem: 289

Thực hiện Công văn số 682/BNV-CQĐP ngày 22/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc lập danh sách đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, thống kê số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC cấp huyện, cấp xã. 

Đối chiếu với các quy định về tiêu chuẩn ĐVHC, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, UBND tỉnh xác định trong giai đoạn 2023-2025 toàn tỉnh có 02 ĐVHC cấp huyện (Hiệp Đức, Nông Sơn và 15 ĐVHC cấp xã (trong đó có 02 phường, 01 xã thuộc thành phố Tam Kỳ; 03 xã thuộc huyện Thăng Bình; 02 xã thuộc huyện Duy Xuyên; 02 phường, 01 xã thuộc thành phố Hội An; các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức mỗi huyện có 01 xã) thuộc diện phải sắp xếp. Đây là các ĐVHC có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định. 

Ngoài ra, qua rà soát Quảng Nam có 02 ĐVHC cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù không phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 gồm phường Minh An và phường Sơn Phong, thành phố Hội An.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website